NIEMCY: Zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy według Prezesa Archiwm Federalnego Michaela Hollmannaw strefie działań wojennych

Hollmann: „Archiwa Ukrainy to kulturowa pamięć kraju”
W obliczu pozorowanych referendów na okupowanych przez Rosję terenach południowej i wschodniej Ukrainy(w obwodzie donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim), których celem było usprawiedliwienie aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez prorosyjskich separatystów i przez wojska rosyjskie, prezes Archiwum Federalnego prof. Michael Hollmann ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego. Prof. Holmann powiedział: „W szczególności ukraińskie archiwa stanowią kulturową pamięć tego kraju. To one zachowują wspomnienia i kształtują tożsamość. Dlatego muszą być chronione i zachowane jako filary suwerennego i niezależnego państwa”. W szczególności Hollmann zwrócił uwagę na zagrożenie dla archiwów zajmujących się upamiętnianiem Holokaustu i życia Żydów. „W trakcie rzekomej denazyfikacji na Ukrainie Rosja zagraża miejscom pamięci o Holokauście. To smutny przykład nadużywania historii do celów propagandowych” – powiedział Hollmann.

Czytaj dalej „NIEMCY: Zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy według Prezesa Archiwm Federalnego Michaela Hollmannaw strefie działań wojennych”

CECHY I SŁOWACJA: Stanowiska stowarzyszeń archiwalnych Czech i Słowacji wobec wojny w Ukrainie

Trwająca od ponad dwóch tygodni rosyjska agresja w sąsiedniej nam Ukrainie wywołała zrozumiałe protesty i wyrazy poparcia dla broniącego się narodu, odnotowane na całym świecie. Także w świecie archiwalnym, zaniepokojonym o życie ludzkie, ale i niszczenie dziedzictwa kulturowego, odezwały się liczne głosy potępienia dla agresora, a przede wszystkim wsparcia dla Ukrainy. Wśród nich znalazły się specjalne oświadczenia archiwalnych stowarzyszeń w Czechach i na Słowacji.
Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich (Spoločnost slovenských archivárov) na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 1 marca 2022 r, przyjął rezolucję, w której czytamy:
„Potępiamy bezprecedensowy atak militarny Rosji na Ukrainę. Uważamy to za akt agresji niosący ze sobą tragiczne straty ludzkie, materialne i kulturowe, w tym także dotyczące dziedzictwa archiwalnego. Wyrażamy nasze wsparcie dla narodu ukraińskiego w obronie swojego państwa.
Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich nawiązuje kontakty z archiwistami w Ukrainie w celu udzielenia pomocy archiwistom i studentom, jacy znaleźli się na terenie Republiki Słowackiej w sytuacji wojennej, która spowodowała kryzys humanitarny. Wzywamy członków Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich oraz wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków do pomocy obywatelom Ukrainy w miarę swych możliwości.

Czytaj dalej „CECHY I SŁOWACJA: Stanowiska stowarzyszeń archiwalnych Czech i Słowacji wobec wojny w Ukrainie”

UKRAINA: Dokumenty z archiwów krymskich są już dostępne on-line

16 lipca 2021 r. podczas konferencji prasowej w siedzibie Ukrinform w Kijowie (Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»), szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow zaprezentował dostęp on-line do dokumentów archiwalnych Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol. „Wspólnie z amerykańską korporacją Family Search International stworzyliśmy osobny dział na oficjalnej stronie Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy z dostępem on-line do około 400 tys. kopii dokumentów Narodowego Zasobu Archiwalnego instytucji archiwalnych Autonomicznej Republiki Krym” – powiedział A. Chromow. Poinformował również o działaniach Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w zakresie ochrony i udostępniania archiwalnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy na czasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krymu.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa podkreśliła znaczenie Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w zakresie zachowania i zapewnienia dostępu do dokumentów krymskich archiwów oraz podzieliła się najnowszymi decyzjami państwa ukraińskiego w kontekście deokupacji Krymu. „Z pewnością kwestie przechowywania i gromadzenia dokumentów krymskich, zarówno władz publicznych, jak i osób fizycznych i prawnych, są ważne dla polityki państwa w zakresie wysiedlenia i reintegracji tymczasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola” – powiedział Stały Przedstawiciel Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu Anton Korinewicz.

Czytaj dalej „UKRAINA: Dokumenty z archiwów krymskich są już dostępne on-line”