MRA: Barcelona miejscem kolejnego kongresu archiwów w 2025r.

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła Barcelonę, stolicę Katalonii, miejscem kolejnego Międzynarodowego Kongresu Archiwów w 2025 r. Hasłem kongresu jest: „Znać przeszłość. Tworzyć przyszłość” (Coneixent passats. Creant futurs. / Connaître le passé. Créer l’avenir. / Knowing pasts. Creating futures.). Gospodarzami kongresu będą: Międzynarodowa Rada Archiwów, rząd Katalonii, miasto Barcelona oraz Zawodowe Stowarzyszenie Archiwistów i Zarządzających Dokumentacją Katalonii (’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya). Miasto Barcelona po raz pierwszy będzie gościło międzynarodowy kongres archiwów, choć w Hiszpanii będzie gościł już po raz drugi. W roku 2000 w andaluzyjskiej Sevilli, pod hasłem „Archiwa w nowym tysiącleciu a społeczeństwo doby informacji”, odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Archiwów.
Więcej:
Annonce du Congrès 2025 à Barcelone : Connaître le passé. Créer l’avenir.
Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Seria miniprzewodników pomocą dla archiwistów

Międzynarodowa Rada Archiwów zainaugurowała edycję serii miniprzewodników mających pomóc archiwistom w orientacji w różnych zagadnieniach współczesnej archiwistyki. Zadanie finansowane jest w latach 2014 – 2015 w ramach programu PCOM. Pierwsze trzy przewodniki dotyczą:
1.  Archiwizacja obrazów cyfrowych. Autor: David Iglésias (L’archivage d’images numériques. Auteur : David Iglésias. Institution : Centre for Image Research and Diffusion. Pays : Catalogne, Espagne),
2.  Archiwizacja filmów cyfrowych, Autor: Pau Saavedra (L’archivage de vidéo numériques. Auteur : Pau Saavedra. Institution : Centre for Image Research and Diffusion. Pays : Catalogne, Espagne),
3. Zarządzanie zasobami fotograficznymi, Autor: Josep Pérez (Gestion de dépôts photographiques. Auteur : Josep Pérez. Pays: Catalogne, Espagne).
Wszystkie trzy publikacje przygotowane zostały przez archiwistów katalońskich. Obecnie dostepne sa w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, katalońskiej i kastylijskiej.
Publikacje dostępne są na w centrum zasobów MRA (wymaga logowania).

Więcej: PAAG: Short guides for photographic and audiovisual archives management

Oprac: Adam Baniecki
AP Lubań

MRA: Katalonia gospodarzem dorocznej konferencji MRA w 2014 r.

Krótko po zakończeniu brukselskiej dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów znamy  datę, miejsce oraz tematykę przyszłorocznego spotkania archiwistów. Gospodarzem będzie miasto Girona, znane turystom z lotniska obsługującego Barcelonę, stolicę Katalonii. Przyszłorocznym tematem wiodącym konferencji będzie: „Archiwa a przemysły kultury i kreatywności” (Archives et industries culturelles et créatives”). Konferencja ma poruszać zagadnienia relacji pomiędzy archiwami a sektorem przemysłu zajmującego się szeroko pojętą kulturą i kreatywnością. W szczególności zaplanowano poruszenie następujących zagadnień:
1. Sektor przemysłu kultury i kreatywności i strategie współpracy z archiwami.
2. Działania i inicjatywy.
3. Dostęp do informacji.
4. Zarządzanie wielkimi repozytoriami, ochrona autentyczności w chmurze.
5. Projekt open data.
6. Modele zarządzania dla przechowywania i ochrony danych cyfrowych.
7. 175 lecie fotografii.

Czytaj dalej „MRA: Katalonia gospodarzem dorocznej konferencji MRA w 2014 r.”