MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2023. Uwagi rozproszone

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi pomiędzy  9 a 11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Archiwów, najważniejsze międzynarodowe wydarzenie świata archiwistyki. Kongres wpisze się w dzieje światowej archiwistyki z racji wartości intelektualnych, jest bowiem  najważniejszym obszarem wymiany wiedzy z zakresu nie tylko archiwistyki i archiwoznawstwa, ale także dziedzin pokrewnych, które wraz z rewolucją w obszarze wymiany i zarządzania informacją wkroczyły wszędzie na świecie do archiwów. Jego osobliwością jest to, że odbywa się w trzy lata później niż powinien, a powinien odbyć się w 2020 r. i tak był zaplanowany. Pandemia Covid – 19, która przetoczyła się przez świat w latach 2020 – 2023 (5 maja 2023 r. WHO ogłosiła zakończenie pandemii o zasięgu światowym) spowodowała kolejne przesuwanie jego terminów najpierw na 2021, a potem na 2023 r.  
Czytaj dalej „MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2023. Uwagi rozproszone”

MRA: Miedzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2020 przeniesiony na rok 2023

Prezydent Międzynarodowej Rady Archiwów David Fricker i Dyrektor Generalny Narodowych Archiwów Zjednoczonych Emiratów Arabskich  dr  hab. Abdulla Alraisi, gospodarz kongresu, wystosowali list do międzynarodowej społeczności archiwalnej, opublikowany na stronie internetowej MRA,  informujący i uzasadniający decyzję, wspólną MRA i  gospodarza konferencji,  o przeniesieniu terminu konferencji z 2021 r. na październik 2023 roku. Decyzję poprzedził sondaż, przeprowadzony pośród uczestników kongresu, którego celem było rozeznanie  gotowości do uczestnictwa w kongresie w formie fizycznej czy zdalnej. Ankieta wykazała, że obawy związane z pandemią Covid-19, nakazywałyby przeniesienie tego najważniejszego na świecie wydarzenie archiwistycznego na inny bezpieczny termin. Zadecydowano, że może to być październik 2023 r. także w Abu Dhabi.

Więcej:
MRA: Congrès ICA Abu Dhabi reporté à 2023
oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec