MRA: Records in Contexts (RiC) wersja 0.2 i co dalej?

Podczas wrześniowej dorocznej konferencji archiwów w Rzymie (wrzesień 2022) EGAD (Grupa Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego) zaprezentowała najnowszą wersję  standardu  Records in Contexts Conceptual Model 0.2. Zaprezentowana wersja uwzględniła komentarze międzynarodowej społeczności archiwalnej, które spływały do EGAD w latach 2021 – 2022. Pomimo, iż standard w wersji 01 został wydany w 2016 r., to nadal jest wersją roboczą(draft), jednak EGAD  publikując obecną edycję (0.2)  zaznaczył, że jest ona na tyle stabilna, że można jej używać w projektach. Na koniec bieżącego roku ma się pojawić  RiC w wersji 1.0, jak należy rozumieć, bazujący na obecnej edycji. RiC Ontologia w wersji 02 ukazał ukazała się w lutym 2022 o czy pisaliśmy. Nowym i bardzo istotnym dokumentem jest opublikowany RiC-IAD, wyjaśniający bazę teoretyczną standardu.
RiC składa się z czterech komponentów:
1. RiC-IAD (Introduction to Archival Description) – RiC Wstęp do opisu archiwalnego
2. RiC-CM (Conceptual Model) – Ric Model konceptualny – obecnie w wersji 02.
3. RiC-O (Ontology) – RiC Ontlogia
4. RiC-AG (Application Guidelines)- RiC Wytyczne stosowania standardu. Publikacja zapowiedziana jest na rok 2023.

Czytaj dalej „MRA: Records in Contexts (RiC) wersja 0.2 i co dalej?”

MRA: Publikacja Records in Contexts – Ontologie 0.2

Grupa Ekspertów Międzynarodowej Rady Archiwów do Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description – EGAD) opublikowała w lutym 2021 r. wersję 0.2 ontologii uzupełniającą  model konceptualny także w wersji 0.2 (Records in Contexts – Conceptual Model 0.2).
Zadaniem RiC-Ontologia jest  dostarczanie słownictwa i ogólnych zasad tworzenia zbiorów danych RDF (Resource Description Framework – Sposób/źródło opisu konstrukcji) służących opisywaniu  zasobów w sposób uporządkowany, zrozumiały dla komputerów. RiC-O ma tworzyć słownictwo i zasady uporządkowanego opisu dowolnego typu zasobu archiwalnego w powiązaniu z jego kontekstowymi podmiotami. Podstawą opisywanych bytów są: źródło informacji  umiejscowienie w strukturze oraz agent (twórca) i jego działalność. W ten sposób zachowana informacja archiwalna może być uzupełniona o identyfikację agentów ( twórców) i działalności, które mają miejsce, w przypadku jednostek organizacyjnych w konsekwencji wykonywania funkcji. Dzieje się to na bazie istniejących standardów MRA (ISAD(G), ISAAR(CPF) i ISDF oraz standardu zarządzania danymi ISO 23081 Information and documentation.

Czytaj dalej „MRA: Publikacja Records in Contexts – Ontologie 0.2”

Dokumenty w kontekstach – nowy standard opisu archiwalnego

Międzynarodowe kongresy archiwów są okazją do spotkań specjalistów z wielu krajów, wymiany doświadczeń o charakterze lokalnym, dyskusji na tematy szersze, są także właściwym forum do przedstawiania działań lub dokumentów o znaczeniu ogólnym. Na 16. Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Kuala Lumpur w 2008 r. Komitet dobrych praktyk i standardów (CBPS) zdecydował o ponownym opracowaniu zbioru czterech międzynarodowych standardów przygotowanych dotychczas przez Międzynarodową Radę Archiwów. Na 17. kongresie, który miał miejsce w Brisbane w 2012 r. Komitet opublikował Raport cząstkowy rewizji i harmonizacji standardów opisu. W końcu 2012 r. powołana została grupa ekspertów (Experts Group on Archival Description – EGAD), która w trakcie 18. kongresu w Seulu przedstawiła projekt jednego nowego standardu, któremu nadano tytuł Records in Context, nawiązujący do zakresu tematycznego i idei dotychczasowych standardów ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF i ISDIAH. Podtytuł A Conceptual Model For Archival Description sugeruje realizację zapowiedzi zawartej w trzecim rozdziale raportu z 2012 r. We wprowadzeniu wyjaśniono, że przedstawiony projekt to pierwsza część standardu – model konceptualny RiC-CM. Druga część, ontologiczna – RiC-O – zaczyna być dopiero opracowywana.
Przedstawiony projekt RiC ma budowę w nieznacznym tylko stopniu zbliżoną do poprzednich standardów, którą zdążyliśmy już poznać i zastosować w projektach polskich norm. Mówi nie tylko o wielopoziomowym opisie, ale i o opisie wielowymiarowym.

Czytaj dalej „Dokumenty w kontekstach – nowy standard opisu archiwalnego”