MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2023. Uwagi rozproszone

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi pomiędzy  9 a 11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Archiwów, najważniejsze międzynarodowe wydarzenie świata archiwistyki. Kongres wpisze się w dzieje światowej archiwistyki z racji wartości intelektualnych, jest bowiem  najważniejszym obszarem wymiany wiedzy z zakresu nie tylko archiwistyki i archiwoznawstwa, ale także dziedzin pokrewnych, które wraz z rewolucją w obszarze wymiany i zarządzania informacją wkroczyły wszędzie na świecie do archiwów. Jego osobliwością jest to, że odbywa się w trzy lata później niż powinien, a powinien odbyć się w 2020 r. i tak był zaplanowany. Pandemia Covid – 19, która przetoczyła się przez świat w latach 2020 – 2023 (5 maja 2023 r. WHO ogłosiła zakończenie pandemii o zasięgu światowym) spowodowała kolejne przesuwanie jego terminów najpierw na 2021, a potem na 2023 r.  
10 października po oficjalnym otwarciu kongresu przez prezydent MRA Josée Kirps, przemówienie otwierające wygłosił były prezydent Republiki Francuskiej François Holland, zachęcający uczestników do wykorzystania Kongresu dla dzielenia się wiedzą, kulturą i różnorodnością.
Sprawozdania z wydarzeń, zarówno teksty jak i zdjęcia oraz filmy, dostępne są na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów. Zaprezentowały się wybrane nowo uhonorowane tytułem „Przyjaciela MRA” osoby: Abdulla Alraisi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Papa Momar Dio (Senegal), David Fricker (Australia), Anna Leonor Szlejcher (Argentyna.11 października, pośród wielu zdarzeń, odnotujemy wystąpienie archiwistki i członkini MRA dr Laury Millar, która odniosła się do pytania dlaczego praca archiwistów ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania społeczności międzynarodowych, narodowych i lokalnych. Niebawem (25 października 2023 r.) Pani dr Laura Milar wygłosi wykład w Warszawie, w ramach cyklu „Konarski Lecture” pt.: Managing “The Shapeless Mass” in the Digital Age (Zarządzanie „bezkształtną masą” w dobie cyfrowej).
12 października uczestnicy Kongresu odnieśli się m.in do Deklaracji z Tandanya, w ramach sesji „La déclaration de Tandanya – Quatre ans après : Quels progrès ont été réalisés ? (Deklaracja z Tandanya – cztery lata po: Jakie projekty zrealizowano?). Deklaracji z Tandanya odnosi się do stanowiska archiwów wobec kultur ludności autochtonicznej (pisaliśmy o niej na łamach ArchNetu[1].
13 października  przed zamknięciem Kongresu odbył się panel poświęcony zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w obszarze dziedzictwa kulturowego i informacji, z udziałem przedstawicieli UNESCO, ICCROM (International Center for the Study of the Preserveation and Restoration of Cultural Propert – Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego, ICOM (International Council of Museums – Międzynarodowa Rada Muzeów), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) , The Climate Heritage Network – Sieć Dziedzictwa Klimatycznego). 

Odnotować warto istotne z punktu widzenia metodyki wydarzenie , a mianowicie wersję ogłoszenie Records in Contestz 1.0 Przewodnik po opisie archiwów  (A Guided Tour of the New ICA Standard for Describing Archives). W paneluy S 13 Daniel Pitti i Bill Stocking przedstawili Ogólne wprowadzenie do rekordów w kontekstach i przegląd modelu pojęciowego rekordów w kontekstach (RIC-CM) (A general introduction to Records in Contexts, and an overview of the Records in Contexts Conceptual Model (RIC-CM), natomiast Florence Clavaud, Tobias Wildi, Jan Krause, Merel Geerlings referaty odnoszące się do zagadnień RiC-O 1.0 jako ram techniczna do wdrażania RiC i tworzenia Linked Data. Wedle programowej zapowiedzi prezentacje mają przedstawić Records in Contexts – Ontology 1.0 jako techniczną implementację RiC-CM 1.0, która definiuje słownictwo i zasady modelowania metadanych archiwalnych jako RDF Linked Data.

W kongresie wzięło udział 3300 uczestników ze 140 krajów.

[1] MRA: Powołanie Grupy Ekspertów ds Ludności Autochtonicznej (EGIM)

Tekst oparto na oficjalnych materiałach MRA.

Źródło:

Program naukowy kongresui

Program Kongresu

Oficjalna Strona Kongresu

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O. Bolesławiec