SŁOWENIA: Nowy budynek dla głównego archiwum historycznego

Archiwum Republiki Słowenii i Muzeum Niepodległości Słowenii, dnia 1 marca 2022 r. w Ministerstwie Kultury, podpisały trójstronną umowę o odbudowie i rozbudowie północnego skrzydła budynku Archiwum przy Poljanska cesta 40 w Lublanie, stanowiącego niegdyś wojskowe koszary. Przybliża to tutejsze Archiwum do pozyskania nowej przestrzeni dla narastających zbiorów, ich właściwego przechowywania i ochrony.
Podpisanie umowy to ważny krok milowy dla Archiwów Republiki Słowenii w trwających od dziesięcioleci dążeniu do kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru przestrzeni magazynowej. Przez lata główne archiwum historyczne było zmuszone do funkcjonowania w nieodpowiednich dla służby archiwalnej pomieszczeniach, w trzech różnych lokalizacjach. „Podpisując umowę, jesteśmy o krok bliżej do zapewnienia, archiwum działalności w jednym miejscu (…), gdzie znajdować się będą zarówno biura, jak i magazyny, czytelnie, a nawet pokoje gościnne dla odwiedzających” – oświadczono na specjalnej uroczystości.

Czytaj dalej „SŁOWENIA: Nowy budynek dla głównego archiwum historycznego”

ROSJA: 10. Konferencja Archiwów Krajów Słowiańskich

Dnia 9 listopada 2019 r. w Moskiewskim Instytucie Finansów i Prawa odbyła się 10. Konferencja Archiwów Krajów Słowiańskich pt. „Archiwa Krajów Słowiańskich w erze transformacji cyfrowej”, zorganizowana przez Wszechrosyjski Instytut Badań Naukowych, Dokumentacji i Archiwizacji (VNIIDAD) i uniwersytet Alma Mater Europaea w Mariborze (Słowenia), przy wsparciu Federalnej Agencji Archiwów Rosji. Podczas konferencji przedstawiciele służb archiwalnych państw słowiańskich (Rosji, Białorusi, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry) podzielili się doświadczeniami „w organizowaniu działalności archiwalnej i opanowywaniu najnowszych technologii cyfrowych, dyskutowali o palących kwestiach współczesnej archiwistyki oraz wymieniali informacje o bieżących projektach informacyjnych i komunikacyjnych”.

Więcej: Состоялась 10-я Конференция архивов славянских стран

Oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław O/Legnica

SŁOWENIA: Dzień archiwów Słowenii

Od tego wydarzenia minął co prawda już miesiąc, ale warto przypomnieć, iż 20 października 2019 r. archiwa Słowenii obchodziły swoje święto – Dzień Archiwów Słowenii.
W 1954 r. słoweńscy archiwiści, którzy od lat 40. XX w. czynili niemałe wysiłki dla zabezpieczeniem i sprawowali opiekę nad materiałami archiwalnymi, doprowadzili do założenia Stowarzyszenia Archiwów Słowenii. Członkowie założyciele byli świadomi, że dla realizacji programu swej organizacji, stawiającego sobie za cel rozwój słoweńskich archiwów, ich własne wysiłki nie będą wystarczające, i że będą musieli szukać pomocy innych. M.in. z tego powodu zdecydowano się w 1976 r. ustanowić Dzień Archiwów Słowenii. Dla jego obchodzenia wybrano 20 października. Nie była to data przypadkowa.
Dnia 20 października 1943 r. dyrektor Departamentu Edukacji Narodowej na wyzwolonym terytorium słoweńskim wysłał pismo do Powiatowego Referatu Kultury w miejscowości Veliki Lašča, w którym pisał m.in.: „Dowiedzieliśmy od wiarygodnych osób, że wiele materiałów archiwalnych z archiwów Turjak niszczeje na zamku w Turjak. Materiał te z pewnością zawierają wiele cennych informacji na temat przeszłości zarówno miejsca, jak i rodzin Turjačanów, jak również bardzo dużo na temat społecznej przeszłości naszych chłopów i naszej wsi. (…) Należy znaleźć osobę, która (…) zbierze dokumenty (…) i schowa je w bezpiecznym miejscu (…) Chodzi o każdy kawałek papieru, każdą książkę i każdą notatkę. (…) Ponieważ dotyczy to cennym materiałem narodowych, dołożyć należy wszelkich starań, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to tylko możliwe”. Było to pierwsze pismo rodzących się władz, w którym odniosły się one do zachowania archiwalnego dziedzictwa narodowego.

Czytaj dalej „SŁOWENIA: Dzień archiwów Słowenii”