Komunikat techniczny

Zakończyliśmy wszystkie działania techniczne związane z przeniesieniem serwisu i transferem domeny na nowy serwer. Jak zapewne zauważyliście Państwo, zmianie ulega również szata i oprogramowanie, w oparciu o które  obecnie działać będzie Archnet. Pozwoli nam to na znacznie sprawniejsze zarządzanie treścią i zapewnienie adekwatnej do czasów ergonomii korzystania z publikowanych tu materiałów.
 
W ciągu najbliższych dni na stronę powrócą wszystkie dane dostępne w starej wersji serwisu.

Jeszcze raz przepraszamy za uciążliwości.

Redakcja

SŁOWACJA: Uroczystości 20-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich

  Podczas XIII Dni Archiwów Słowackich, które zorganizowane zostały między 26 a 28 maja 2009 r. w Bojnicach, obchodzono uroczyście 20 rocznicę powstania Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich (SSA). W czasie wieczornego spotkania Prezes Stowarzyszenia dr Zuzana Kollárová wręczyła najbardziej zasłużonym działaczom tej organizacji pamiątkowe medale, a także przypomniała jej dzieje.

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej „SŁOWACJA: Uroczystości 20-lecia Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich”

NIEMCY: Wielka Msza C- Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta dla archiwum kolońskiego

27 maja w jednej z najwspanialszych katedr w Europie, w katedrze w Kolonii, odbył się koncert na rzecz odbudowy zawalonego 3 marca br. budynku Historycznego Archiwum Miejskiego, wraz z którym zniszczeniu uległy bezcenne zbiory rękopiśmienne, spuścizny literackie i dokumenty dotyczące dziejów miasta od IX wieku. W doskonałej akustyce katedry, przy komplecie publiczności, rozbrzmiewała muzyka Wielkiej Mszy (KV 427) W. A. Mozarta w wykonaniu solistów opery w Kolonii, chóru katedry i Gürzenich-Orcheste pod dyrekcją Markusa Stenza. Partie solowe wykonała m.in. Simona Saturová z Bratysławy. Całościowy dochód z koncertu wyniósł 13 tys. Euro.

Czytaj dalej „NIEMCY: Wielka Msza C- Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta dla archiwum kolońskiego”

KANADA: Otwarcie centrum archiwów Gaston- Miron na Uniwersytecie w Montrealu.

W maju Centrum archiwów Gaston- Miron zainaugurowało swoja działalność na Uniwersytecie w Montrealu. Centrum archiwów Gaston- Miron jest wyspecjalizowaną instytucją zrzeszoną w Centrum Badań Interuniwersyteckich nad Kulturą Quebecku, gromadzącym archiwalne materiały radiofoniczne i telewizyjne pochodzace z Société Radio-Canada. Materiały te obejmuję unikalną cyfrową kolekcję ponad 5000 dokumetów dotyczących literatury i kultury frankofońskiej Quebecku.

Czytaj dalej „KANADA: Otwarcie centrum archiwów Gaston- Miron na Uniwersytecie w Montrealu.”

BELGIA: Notariat i archiwa – dzień studyjny

W bieżącym roku mija 10 lat od uchwalenia nowego prawa o notariacie w Belgii. Prawo to było istotnie nie tylko dla funkcjonowania notariatu, ale również i dla archiwów. Wśród zasadniczych zmian pojawił się zapis obligujący przekazywanie do archiwów państwowych minut i repertoriów notarialnych po 75 latach.
W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Belgii zorganizowało 5 maja Dzień studyjny, którego celem była pierwsza ocena i sporządzenie bilansu z wykonania prawa o notariacie, przechowywania oraz przedstawienie jak wygląda archiwizacja „elektronicznego notariatu”.

Oprac.  Agnieszka Wojciechowska
AP Płock

WŁOCHY: Trzęsienie ziemi. Pamięć i polityka w notatkach (Sisma memorie e politica in note)

Pod koniec marca 2009r. w Rzymie w Centralnym Archiwum Państwowym (Archivio Centrale dello Stato) miała miejsce promocja dwóch książek połączona z seminarium na temat trzęsień ziemi i walki z ich skutkami w przeszłości. Referat wstępny pt. ” Trzęsienie ziemi w Abruzzo: wypadek, działanie, strategia” wygłosił Dyrektor Generalny Archiwów Włoch pan Luciano Scala. Główne referaty, wokół których toczyła sie dyskusja dotyczyły dwóch książek omawiających tragedię sprzed ponar stu lat, z 28 grudnia 1908r.: Luciano Caminiti, La grande diaspora. La politica dei soccorsi nel sisma del 28 dicembre 1908 (Wielkie rozproszenie. Polityka pierwszej pomocy po trzęsieniu ziemi z 28 grudnia 1908r.), Messina 2009.oraz praca Johna Dickie, Una catastrofa politica (katastrofa polityczna), Bari, Laterra 2008.

Czytaj dalej „WŁOCHY: Trzęsienie ziemi. Pamięć i polityka w notatkach (Sisma memorie e politica in note)”

13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace

Již potřinácté proběhla ve dnech 4.-6. května 2009 konference archivářů Ceské republiky, tentokrát s tématem navýsost aktuálním a zajímavým – Ceské archivy a zahraniční inspirace. Za dějiště konference bylo zvoleno město Brno, jehož domovský Moravský zemský archiv si v tomto roce připomněl 170. výročí svého založení. Zkušení organizátoři z Heské archivní společnosti, Pobočky HIS při Národním archivu spolu s Moravským zemských archivem v Brně sestavili pro 230 českých archivářů a šest archivářů ze zahraničí (Chorvatsko, Německo, Polsko, Slovensko) bohatý program s více než třiceti příspěvky a zajímavé doprovodné akce.

Czytaj dalej „13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace”

13 Konferencja Archiwistów Republiki Czeskiej 13. konference archivářů Ceské Republiky

W dniach 4-6 maja 2009 r. odbyła się w Brnie, organizowana w cyklu dwuletnim, ogólnokrajowa 13 Konferencja Czeskich Archiwistów, która w przestronnych salach hotelu „Avanti” zgromadziła przeszło 200 osób. Tematem konferencji brzmiał: „Archiwa czeskie a zagraniczne inspiracje”. Wygłoszono ponad 30 referatów, z których wiele spotkało się z wielkim zainteresowaniem, a czasem wręcz entuzjastycznym przyjęciem. Konferencja uświetniła 170 rocznicę utworzenia Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně), którego obecną – ultranowoczesną siedzibę, oddaną przed dwoma laty do użytku, uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć.


Budynek Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie

Czytaj dalej „13 Konferencja Archiwistów Republiki Czeskiej 13. konference archivářů Ceské Republiky”

AUSTRIA: Millenium Litwy w Austrii

Od 21 kwietnia do11 maja Österreichisches Staatsarchiv gościło wystawę poświęconą- jak to ujęli autorzy -1000 letniej historii i kulturze Litwy „Litauen: Kultur und Geschichte” Wystawa w swoim założeniu jest ekspozycją wędrującą, i prezentowana będzie jeszcze w wielu krajach europejskich, USA i Japonii aż do 2010 roku. Stanowi ona ważną część większego projektu jubileuszowego obejmującego badania historyczne i publikacje. Autorzy wystawy i całej koncepcji tego założenia przywołują pierwszą wzmiankę dotyczącą Litwy sprzed równo 1000 lat. Dotyczy ona męczeńskiej śmiercią w roku 1009, następcy św. Wojciecha, kameduła Brunona (Bonifacego) z Kwerfurtu, wysłanego w celach misyjnych na pogranicze Prus, Rusi i Litwy.

Czytaj dalej „AUSTRIA: Millenium Litwy w Austrii”