WŁOCHY: Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

WŁOCHY: Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

W ostatnim dniu lipca 2009r. na zamku Manice w Syrakuzach we Włoszech nastapiła prezentacja Historycznego Multimedialnego Archiwum Morza Śródziemnego (L’Archivio storico multimediale del Mediterraneo). Prezentacja oficjalna Dyrektorowi Generalnemu Dóbr Archiwalnych Włoch, panu dr Skala będzie miała miejsce 24 września. Archiwum proponuje nowe spojrzenie i popularyzację wiedzy o historii regionu śródziemnomorskiego poprzez udostępnienie informacji o zasobach dokumentalnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach Włoch i krajów śródziemnomorskich. Informacje zostały zorganizowane i zebrane w jednym multimedialnym archiwum.


Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

 

Obecnie na multimedialny zasób archiwum złożyły sie zbiory 14 archiwów państwowych włoskich oraz Biblioteche Riunite Civica e A.Ursino Recupero. Sam projekt realizowany jest przez kilka włoskich uniwersytetów oraz instytucje naukowe Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Serwis zorganizowany jest w formie portalu składającego się z określonych bloków z naciskiem  na mechanizmy wyszukiwania informacji. Zastosowana metoda wielostronnego mechanizmu wyszukiwawczego pozwala na korzystanie z danych zarówno przez specjalistów mogących szukać bardzo sprecyzowanych informacji, jak i mozliwe jest wyszukiwanie kontekstowe poprze różne metody kwalifikacji kontekstowej informacji.

Odnajdowane obiekty dzięki odwołaniu sie do zestandaryzowanego międzynarodowego opisu archiwalnego łatwe są w korzystaniu. Mamy precyzyjnie okreslone dane bloku identyfikacji, twórcy, zawartości (krótkie, ale bardzo przemyślane regesty), źródeł komplementarnych, takż kontroli skąd wiadomo kiedy obiekt został opisany i przez kogo. Ostatnim elementem jest prezentacja multimedialna pozwalająca na pełne korzystanie z dokumentu.

Niezwykle interesujący mechanizm zastosowano do przeszukiwania zasobów kartograficznych. Poszukiwania prowadzimy od ogółu do szczegółu posługując sie kolejnymi uszczegółowieniami mapy oraz rozwijanymi listami z typografią geograficzną, aż dochodzimy do inetersujacego nas obiektu osadzonego w wybranej epoce. Projekt jest niezwykle nowatorski ponieważ faktycznie realizuje dostęp do zasobu poprzez internet. Projekt jest nowy stąd wiele obszarów jego zainteresowania nie jest jeszcze zagospodarowanych ale zaangażowanie wielu poważnych europejskich instytucji naukowych daje mu szanse na pełną realizację.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań