NIEMCY: Materiały wybuchowe, szpiedzy, manuskrypty i inne fajerwerkiw archiwum – Skarby z archiwum Deutsches Museum w Monachium

Archiwum Deutsches Museum jest jednym z najważniejszych archiwów specjalizujących się  historii nauki i techniki na świecie. Na liczący blisko 5 km akt zasób składają się wyjątkowe dokumenty obejmujące dziewięć wieków historii, w tym średniowieczne manuskrypty, dokumenty i medale nagrody Nobla, najwcześniejsze rysunki pioniera lotnictwa Otto Lilienthala czy laboratoryjna księga Otto Hahna z odkryciem rozszczepienia jądrowego. Oprócz tego w archiwum znajdziemy ok. 1,4 miliona fotografii, tysiące planów, filmy i nagrania audio, obrazy, plakaty. Muzeum powstało w 1908 roku i wkrótce potem powstało także archiwum, które z czasem przejęło funkcję gromadzenia szeroko rozumianych dokumentów przejmowanych wcześniej jako obiekty muzealne. Te zaś, ze względu na swój status muzealny nie mogłyby być szeroko udostępniane do badań naukowych.  
Wilhelm Füßl  wieloletni szef archiwum Deutsches Museum, opublikował właśnie swoją książkę poświęconą skarbom tego prześwietnego archiwum „Schatzkammer für Technik und Wissenschaft. Das Archiv des Deutschen Museums”

Czytaj dalej „NIEMCY: Materiały wybuchowe, szpiedzy, manuskrypty i inne fajerwerkiw archiwum – Skarby z archiwum Deutsches Museum w Monachium”

WŁOCHY: 150 lecie włoskiego Korpusu Alpejskiego

Wystawa Archiwum Państwowego w Sienie opowiada historię Wielkiej Wojny-  I wojny światowej – poprzez postać Ettore Martiniego, oficera batalionu Val Chisone (nazwa batalionu pochodzi  od zachodniopiemonckiej wsi Val Chione, obecnie turystycznego ośrodka alpejskiego), który wsławił się zdobyciem półki skalnej góry Lagazuoi Piccolo (2778m). Batalion był częścią włoskiego korpusu alpejskiego Corpo degli Alpi    i właśnie jubileusz  150 lecia powstania tego korpusu (1872 – 1922) stało się pretekstem tego wydarzenia. Wystawa zatytułowana  „Ettore Martini, Alpino della Cengia.

Czytaj dalej „WŁOCHY: 150 lecie włoskiego Korpusu Alpejskiego”

UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń

Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow w dniu 23 listopada 2022 r. odwiedził Państwowe Archiwum Obwodu Chersońskiego. Spotkał się z jego pracownikami i podziękował im za ofiarną pracę. Podczas spotkania z zespołem ustalono, jakie kroki powinny być podjęte jako pierwsze dla wznowienia działalności Archiwum. Anatolij Chromow położył nacisk na konieczność szybkiego sporządzenia wykazu zespołów archiwalnych skradzionych przez rosyjskich okupantów i dokonał przeglądu magazynu archiwalnego drugiego budynku chersońskiego Archiwum (budynek pierwszy został wyszabrowany przez Rosjan, o czym pisaliśmy na naszym portalu). Następnie A. Chromow spotkał się z szefem Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jarosławem Januszewiczem i omówił kwestię ogrzewania pomieszczeń archiwum oraz wyposażenia go w generator prądu. Podjęto również kwestię ewakuacji zasobu archiwalnego w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, w celu jego dalszej digitalizacji.

Czytaj dalej „UKRAINA: Anatolij Chromow odwiedził wyzwolony Chersoń”

NIEMCY: Podziel się z nami swoją historią-nowa formuła odtwarzania pamięci historycznej przez bawarskie centrum regionalne

Małe okruchy pamięci, puzzle, które składają się wielką panoramę historii regionu – wszystko to dzięki platformie heimat:hub dla Bawarii nad Dolnym Menem wkrótce powinno to stać się rzeczywistością. Pod adresem www.heimathub.de  powstaje cyfrowe centrum historii regionu. Umożliwia ono użytkownikom łączenie się w sieci, dzielenie się wiedzą i dokumentami, odkrywanie historii regionu i ludzi w przestrzeni wirtualnej. Dano tym sygnał startowy dla nowego, innowacyjnego projektu cyfrowego: Albert Füracker, bawarski Minister Finansów i Regionu, przekazał decyzję o sfinansowaniu projektu „Digital-analog-razem. Projekt HeimatHub w bawarskim Dolnym Menem” EricowiLeidererowi, burmistrzowi Aschaffenburg. Wartość Projektu  HeimatHub na bawarskim Dolnym Menem wynosi prawie 300 000 euro i jego realizacja  potrwa do lata 2024 roku. Czytaj dalej „NIEMCY: Podziel się z nami swoją historią-nowa formuła odtwarzania pamięci historycznej przez bawarskie centrum regionalne”

FRANCJA: Raport z działalności archiwów za 2021 rok

Międzyresortowy Wydział Archiwów Francji 2 listopada 2022 r. opublikowała raport z rocznej działalności sieci archiwów francuskich za 2021 r. W roku sprawozdawczym sieć ta obejmowała: 3 służby o kompetencjach krajowych, 100 archiwów departamentalnych, 17 archiwów regionalnych, prawie 600 archiwów miejskich i międzygminnych oraz około 100 krajowych i lokalnych instytucjach publicznych z zasobem archiwalnym.
Sprawozdanie powstaje rokrocznie na odstawie Art. R.212-56 R212 Kodeksu dziedzictwa kultury.

Czytaj dalej „FRANCJA: Raport z działalności archiwów za 2021 rok”

CZECHY: Konferencja o archiwach i polityce

Instytut Dziejów Najnowszych Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Czeskie Archiwum Narodowe oraz Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Ústí nad Łabą zapraszają do udziału w konferencji pt. „Archiwum, władza, polityka”, która odbędzie się w czwartek 24 i 25 listopada 2022 r.
Historia archiwistyki w Czechach, a wcześniej w Czechosłowacji, koncentrowała się dotąd głównie na dziejach poszczególnych archiwów, biografiach znaczniejszych archiwistów, na rozwoju legislacji i organizacji sieci archiwalnej. W opracowaniach tych rzadko jednak odnoszono się do relacji, jakie zachodziły pomiędzy archiwami a politykami (polityką), czy też archiwami a władzą (rządzącymi). Według czeskich archiwistów jest to temat, któremu znacznie większą uwagę poświęca się w badaniach historiograficzno – archiwalnych w krajach sąsiednich, a więc w Niemczech i w Polsce. Przenikanie się archiwistyki i polityki ma miejsce od początków istnienia obu instytucji, do dziś w różnych, naturalnie zmieniających się formach. Przygotowywana konferencja ma na celu zrobienie przynajmniej pierwszego kroku w kierunku naprawienia tego braku i zwrócenia uwagi opinii publicznej na motywy, które z wielu powodów zostały zepchnięte na drugi plan.

Czytaj dalej „CZECHY: Konferencja o archiwach i polityce”

NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie

Krupp -nazwa i tradycja tej firmy, jej właścicieli i rodziny są nierozerwalnie związane z Essen i  Villą Hügel. Co więcej, miejsce to reprezentuje styl życia wielkiego mieszczaństwa, a tym samym epokę niemieckiej historii. Dla Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach-Stiftung szczególną misją jest zachowanie tego miejsca i otaczającego je parku dla teraźniejszości i przyszłości.Trzy instytucje – jeden cel: Fundacja Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach, Archiwum Historyczne Kruppa – również należące do Fundacji Kruppa – oraz Kulturstiftung Ruhr współpracują z powodzeniem, aby utrzymać dla przyszłości archiwum gospodarcze koncernu Kruppa mieszczące się właśnie w tym pięknym obiekcie- udostępnienie społeczeństwu zbiorów koncernu jako dziedzictwa historycznego Niemiec. To miejsce jest równie symbolem etosu ludzi wielkiego kapitału przemysłowego w Niemczech, którzy poza pomnażaniem majątku, mieli na uwadze również dobro społeczne. O zbiorach archiwalnych w 1871  Alfred Krupp, syn założyciela koncernu,powiedział : „Chciałbym, aby to  nie zostało utracone”.

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie”

CZECHY: Rozdano kolejne 23 medal „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki”

Najważniejszym wyróżnieniem, jakim Republika Czeska honoruje osoby o szczególnych osiągnięciach na polu archiwalnym jest medal „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki” (Za zásluhy o české archivnictví). Nadaje go Minister Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialny w tym kraju za archiwa. Od 2006 r. odznaczenie to wręczono już ich ponad 300 razy. W tym roku uhonorowano nim kolejne 23 osób.
Medal „Za zasługi dla czeskiej archiwistyki” został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 39 z dnia 9.12.2005 roku, jako szczególne wyróżnienie dla osób, które przyczyniły się do rozwoju czeskiej archiwistyki. Autorem projektu medalu jest rzeźbiarz Michal Vítanovský, z kolei dyplom, będący świadectwem przyznania medalu, zaprojektowała Šárka Macková. Medal jest przyznawany osobom żyjącym, obywatelom Republiki Czeskiej oraz cudzoziemcom, którzy wnieśli szczególny wkład w archiwistykę czeską, w szczególności poprzez: osiągnięcie doskonałych wyników w zarządzaniu czeskimi archiwami, lub znacząco przyczynili się, poprzez swoją działalnością naukową, zawodową i wydawniczą, do podniesienia poziomu czeskiej archiwistyki, czy też poprzez swoją działalność pedagogiczną wpłynęli na edukację czeskich archiwistów, jak również w sposób wyjątkowy przysłużyli się do wzrostu międzynarodowej współpracy archiwalnej i budowania pozytywnego wizerunku czeskiego archiwów za granicą, oraz wykazali się osobistą odwagą i inicjatywą w ratowaniu rzadkich archiwów podczas klęsk żywiołowych.

Czytaj dalej „CZECHY: Rozdano kolejne 23 medal „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki””

NIEMCY: Zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy według Prezesa Archiwm Federalnego Michaela Hollmannaw strefie działań wojennych

Hollmann: „Archiwa Ukrainy to kulturowa pamięć kraju”
W obliczu pozorowanych referendów na okupowanych przez Rosję terenach południowej i wschodniej Ukrainy(w obwodzie donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim), których celem było usprawiedliwienie aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez prorosyjskich separatystów i przez wojska rosyjskie, prezes Archiwum Federalnego prof. Michael Hollmann ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego. Prof. Holmann powiedział: „W szczególności ukraińskie archiwa stanowią kulturową pamięć tego kraju. To one zachowują wspomnienia i kształtują tożsamość. Dlatego muszą być chronione i zachowane jako filary suwerennego i niezależnego państwa”. W szczególności Hollmann zwrócił uwagę na zagrożenie dla archiwów zajmujących się upamiętnianiem Holokaustu i życia Żydów. „W trakcie rzekomej denazyfikacji na Ukrainie Rosja zagraża miejscom pamięci o Holokauście. To smutny przykład nadużywania historii do celów propagandowych” – powiedział Hollmann.

Czytaj dalej „NIEMCY: Zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy według Prezesa Archiwm Federalnego Michaela Hollmannaw strefie działań wojennych”

UKRAINA: Rosjanie nadal niszczą i plądrują ukraińskie archiwa (stan na 1 listopada 2022 r.)

Z pierwszego budynku Archiwum Państwowego Obwodu Chersońskiego okupanci rosyjscy kradną i wywożą w nieznanym kierunku sprzęt biurowy, maszyny i najcenniejsze dokumenty z XVIII i XIX wieku z Narodowego Funduszu Archiwalnego Ukrainy. Poinformował o tym szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow na podstawie informacji dostarczonych przez archiwistów obwodu chersońskiego. Złodzieje ukradli też dokumenty z jednostek archiwalnych sądów, rady miejskiej i РАЦС (organów rejestracji aktów stanu cywilnego). „Okupanci powtarzają „wyczyny” swoich poprzedników podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Wszyscy zamieszani w tę zbrodnię zostaną zidentyfikowani i ukarani” – napisał Anatolij Chromow na swojej stronie na Facebooku.

Więcej:

Державна архівна служба України  Росіяни продовжують нищити та розкрадати українські архіви

https://www.facebook.com/archives.ua

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica