CZECHY: Rozdano kolejne 23 medal „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki”

Najważniejszym wyróżnieniem, jakim Republika Czeska honoruje osoby o szczególnych osiągnięciach na polu archiwalnym jest medal „Za Zasługi dla Czeskiej Archiwistyki” (Za zásluhy o české archivnictví). Nadaje go Minister Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialny w tym kraju za archiwa. Od 2006 r. odznaczenie to wręczono już ich ponad 300 razy. W tym roku uhonorowano nim kolejne 23 osób.
Medal „Za zasługi dla czeskiej archiwistyki” został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 39 z dnia 9.12.2005 roku, jako szczególne wyróżnienie dla osób, które przyczyniły się do rozwoju czeskiej archiwistyki. Autorem projektu medalu jest rzeźbiarz Michal Vítanovský, z kolei dyplom, będący świadectwem przyznania medalu, zaprojektowała Šárka Macková. Medal jest przyznawany osobom żyjącym, obywatelom Republiki Czeskiej oraz cudzoziemcom, którzy wnieśli szczególny wkład w archiwistykę czeską, w szczególności poprzez: osiągnięcie doskonałych wyników w zarządzaniu czeskimi archiwami, lub znacząco przyczynili się, poprzez swoją działalnością naukową, zawodową i wydawniczą, do podniesienia poziomu czeskiej archiwistyki, czy też poprzez swoją działalność pedagogiczną wpłynęli na edukację czeskich archiwistów, jak również w sposób wyjątkowy przysłużyli się do wzrostu międzynarodowej współpracy archiwalnej i budowania pozytywnego wizerunku czeskiego archiwów za granicą, oraz wykazali się osobistą odwagą i inicjatywą w ratowaniu rzadkich archiwów podczas klęsk żywiołowych.

Dnia 19 października 2022 roku przyznano kolejne 23 medale. Ceremonia odbyła się w siedzibie Archiwum Narodowego w Pradze. Ponieważ, ze względu na covid, w poprzednich dwóch latach medali nie wręczano, zaproszono również laureatów z lat 2020 i 2021.
Wśród tegorocznych laureatów znajdują się archiwiści, konserwatorzy zabytków, pracownicy opieki przedarchiwalnej, nauczyciele akademiccy oraz kierownicy archiwów państwowych, przemysłowych i prywatnych. Wszyscy oni przyczynili się do tego, że archiwa to nie tylko zamknięte historyczne depozyty, ale nowoczesne urzędy administracyjne i instytucje naukowe, w których oprócz archiwów analogowych gromadzone są także materiały cyfrowe.
Za rok 2020 medale otrzymali:
Libuše Dobešová, emerytowany kierownik Działu Konserwacji i Fotografii Morawskiego Archiwum Państwowego;
dok. dr hab. Ivana Ebelová, CSc., kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwalnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze;
HR dr. Michael Hochedlinger, archiwista Austriackich Archiwów Państwowych w Wiedniu;
prof. dr. Michael Hollmann, prezes Archiwów Federalnych
MD Ivan Hudec, były minister kultury Republiki Słowackiej, pisarz, genealog i historyk;
mgr inż. Rudolf Kaďorek, archiwista Archiwum Państwowego w Pradze;
mgr inż. Oldřich Klepek, emerytowany kierownik Archiwum Firmowego Ostrava-Karvinské Doly;
dr hab. Eliška Králová, archiwista, rzeczoznawca Regionalnego Archiwum Państwowego w Litomierzycach;
dr hab. Lenka Linhartová, Naczelnik Wydziału Zarządzania, Metodologii i Kontroli Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
dr hab. Alena Matějová, emerytowana dyrektor Powiatowego Archiwum Państwowego Frýdek-Místek;
dr hab. Alena Mikovcová, emerytowana kierownik archiwum Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego Mendla w Brnie;
mgr inż. Oldřich Pakosta, emerytowany kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego Svitavy z siedzibą w Litomyślu;
mgr inż. Martin Seidler, kierownik Wydziału Metodologii, Selekcji Archiwalnej i Działalności Kontrolnej Regionalnego Archiwum Państwowego w Opawie;
dr hab. František Štverák, ekspert archiwista 4. Oddziału Archiwum Narodowego w Pradze;
dr hab. Jana Vaněčková, archiwista, rzeczoznawca Powiatowego Archiwum Państwowego Kutná Hora;
Jiřina Vasiová, konserwator Powiatowego Archiwum Państwowego w Domažlicach z siedzibą w Horšovské Týn.

Za rok 2021 medale otrzymali:
Karel Bolomský, emerytowany archiwista Archiwum Państwowego w Pradze;
mgr inż. Vlastimila Hamáčková, emerytowana kierownik Archiwum Muzeum Żydowskiego w Pradze;
Roman Straka, wieloletni pracownik Oddziału Opieki nad Stanem Fizycznym Akt Archiwum Państwowego w Pradze;
dr hab. Vladimír Vlasák, emerytowany dyrektor Regionalnego Archiwum Państwowego Sokołowa z siedzibą w Jindřichovicach

Za rok 2022 medale otrzymali:
dr hab. Karel Dudáček, archiwista rzeczoznawca Regionalnego Archiwum Państwowego w Trzeboni;
dr hab. Lenka Kločková, ekspert ds. archiwistyki Kas Resortowych o Charakterze Niepaństwowym i Zbiorów Archiwalnych Archiwum Narodowego w Pradze;
mgr inż. Karel Matuška, kierownik Wydziału Metodyki i Opieki Przedarchiwalnej Regionalnego Archiwum Państwowego w Trzebini;
dr hab. Jiřina Prokopová, referent na stanowisku Rady Ministrów Seniorów w Departamencie Administracji Archiwalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Więcej:

Ministerstvo vnitra České republiky: Medaili Za zásluhy o české archivnictví získalo dalších 23 osobností

Ministerstvo vnitra České republiky: Medaile Za zásluhy o české archivnictví

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra