CZECHY: książka „O pracy kobiet”

Na czeskim rynku księgarskim ukazała się nowa książka, wydana staraniem Instytutu Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, pt. „O pracy kobiet”. Zawiera ona wybór różnorodnych tekstów źródłowych, pochodzących z XIX i XX wieku, ukazujących zmieniający się status, form pracy i zatrudniania kobiet, na różnorodnych płaszczyznach: etycznej, płciowej i klasowej. Zebrane tu materiały pobudzają do dyskusji i refleksji nad pracą kobiet oraz zmieniającym się do niej podejściem, determinowanymi przez płeć, podejście klasowe, religijne, a nawet regionalne. Wybory źródeł dokonały: Marie Bahenská, Libuse Heczková i Dana Musilová, pracownice naukowe archiwum Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Hradcu Kralowym, mające już na swoim koncie inne publikacje o podobnej tematyce.
Pełen tytuł popracowania brzmi: „O ženské práci. Dobové (sebe) reflexe a polemiky”, red. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová, wyd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ISBN: 978-80-87782-34-7, cena 260,00 Kč. Książkę można zamówić mailem pod adresem: dedeciusova@mua.cas.cz , lub pod adresem: Pavla Dedeciusová, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czechy.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Więcej: O ženské práci

ČAS