MRA: Berlińska konferencja Sekcji Parlamentów i Partii Politycznych MRA

Sekcja Parlamentów i Partii Politycznych Międzynarodowej Rady Archiwów (SPP) organizuje w dniach 28 – 30 października 2015 r. w Berlinie konferencję pt.: „Archiwizacja WEBu – Media społeczne – Strategie komunikacji”.
Tematyka konferencji jest znanym w środowiskach archiwistów problemem „archiwum Internetu”. Problem nie jest nowy i, jak dotąd, nie jest jednoznacznie rozwiązany pomimo zajmowania się nim różnych instytucji o charakterze archiwalnym. Strony www są jednym z najszybciej rozwijających się obszarów aktywności społecznej. Technologiczna innowacyjność nie ustępuje szokującemu niekiedy zastosowaniu społecznemu, jak choćby postrzeganie świata jako globalnej wioski. Na płaszczyźnie naukowej instytucje przechowujące wiedzę chcą się nią dzielić. Digitalizują zasoby z którymi starają się dotrzeć do użytkownika. To jest zmiana jakości w relacji archiwum – użytkownik na takie, w których archiwum przestało być instytucja pasywną, czekającą na wizytę badacza. Teraz, dzięki technologii webowej, archiwa chcą wejść do domów.

Dla parlamentów i partii politycznych jest internet ważnym narzędziem komunikowania się ze społeczeństwem. Zachowanie informacji o zawartości stron ma w relacjach społecznych znaczenie podstawowe.
Berlińska konferencja będzie się koncentrowała na następujących zagadnieniach:
– rola archiwów w świecie cyfrowym,
– wyzwania i zmiany w archiwach,
– archiwa w konfrontacji z prawem europejskim,
– role archiwistów i użytkowników,
– w jaki sposób zbiory dokumentów powinny być porządkowane i opisywane aby ułatwić do nich dostęp i jaka jest ich wartość,
– jak badania basujące na Internecie wpływają na zmianę warsztatu historyka i archiwisty,
– historia cyfrowa,
– publikacje cyfrowe,
– rola sieci narodowych i międzynarodowych,
– portale archiwistyk narodowych i międzynarodowych, zawartości i normalizacja.
Chętni do udziału i wygłoszenia referatów powinni przesłać abstrakty po angielsku (maksimum 2500) znaków do 1 marca 2015 r. na adres organizatorów.

Więcej: SPP Conférence, „L’archivage du Web – Médias sociaux – Stratégies de communication”, Berlin, Allemagne, 28-30 octobre 2015

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław/Oddział Bolesławiec