MRA: Abu Dhabi 2020 Miedzynarodowy Kongres Archiwów

W dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi odbędzie się XIX Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów. Hasłem kongresu jest: „Wzmacniać społeczeństwo wiedzy” (RENFORCER LES SOCIÉTÉS DU SAVOIR / EMPOWERING KNOWLEDGE SOCIETIES).

We wstępie do informacji o kongresie organizatorzy rozwinęli motto pisząc:
„W nowym pejzażu archiwów, dokumentów z działalności, danych naszego XXI wieku, oczekiwaniach użytkowników, naszych metodach pracy nad ochroną zespołów, jesteśmy w permanentnej ewolucji. Nasza profesja musi się zmieniać w tych obszarach, od teorii do praktyki aż do kwestionowania obecnie obowiązujących procedur, w celu gruntownej analizy i poszerzenia podstawowej roli przypadającej zawodowym archiwistom i zarządzającym informacją w społeczeństwach wiedzy XXI wieku.”(tłum A.B)
Kongres ma być miejscem spotkania zawodowych archiwistów i zarządzających dokumentacją z całego świata. Powinien być okazją do rozpowszechnienia idei nowatorskich badań poza środowiska  zawodowe archiwistów (tzw. środowiska zewnętrzne) takie jak bibliotekarze, muzealnicy, zarządzający danymi, a także dziennikarze i inni działający na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwania XXI w. w dziedzinie informacji nie dotyczą tylko archiwistów i zarządzających dokumentacją ale dotyczą nas wszystkich.
Temat: „Wzmocnienie społeczeństwa wiedzy” podzielono na trzy części (Sztuczna inteligencja,  Trwałość wiedzy i Wiarygodność i walor dowodowy), z których każda składa się z kilku bloków.

Blok „Sztuczna inteligencja” obejmuje następujące zagadnienia:
– Sztuczna inteligencja technologia i oprogramowanie open source dla archiwizacji i zarządzania dokumentacją,
– Przechowywanie cyfrowe,
– Megadane (big data), przechowywanie danych a interes publiczny.

Blok „Trwałość wiedzy” zawiera:
– Trwałość norm w dziedzinie archiwizacji i narzędzi „open source”,
– Zautomatyzowane oceny,
– Technologie i zarządzanie ewolucją technologiczną,
– Panowanie i zarządzanie wobec dostępności: projektowanie narzędzi powszechnie dostępnych,
– Trwałość oprogramowanie,
– Przechowywanie cyfrowe,
– Cyfrowe nauko humanistyczne i inne ograniczenia,
– ODD (Observatoire du développement durable ODD- Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju) i inicjatywy rozwojowe,
– Zarządzanie metadanymi.

Blok „Wiarygodność i walor dowodowy”: zawiera:

– Blockchain (rozproszone bazy danych w technologii P2P – peer to peer)*
– Wytwarzanie partycypacyjne: zawartość i metadane  wytwarzane przez użytkowników,
– Animacja i deontologia
– Użytkownicy – eksperci kontra profesjonaliści,
– Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją,
– Zarządzanie internetem,
– Prawa i obowiązki.

Językami konferencyjnymi będą: angielski, arabski. hiszpański lub francuski.

Przewidziano sześć typów wystąpień
1. Okrągły stół: 3 do 5 wystąpień na dotyczących zagadnienia wiodącego. Czas całości około 90 minut.
2. Prezentacja / wystąpienie: trwające 30 minut zaprezentowanie i omówienie określonego projektu lub tematu.
3. Seans kolaboratywny: trwający 20 minut, z tego około 10 przeznaczonych na prezentacją zagadnienia, a pozostały czas na dyskusję.
4. Krótka prezentacja: seans 5 minutowy poświęcony wystawie lub projektowi.
5. Inny format: Uczestnik może zaproponować inną, nowatorską formę wystąpienia. Warunkiem zgłoszenia jest jej sprecyzowanie oraz podanie nazwiska animatora oraz uzasadnienie dlaczego taka forma dla danego tematu ma być zastosowana. MOżliwe jest zaproponowanie do czterech wystąpień w jednym seansie.
6. Warsztaty: Organizatorzy są otwarci na propozycje warsztatów planowanych na pół lub cały dzień zgodnych z złożeniami programowymi kongresu.

Wszystkie propozycje powinny być łożone do 1 lutego 2020 r. (godz 23:59:59 CET- czasu środkowoeuropejskiego- UTC+1godz.). Informacje o zakwalifikowaniu propozycji na kongres zostaną przekazane zainteresowanym do końca kwietnia 2020 r..
O informacje szczegółowe można się zwrócić pod adres: programme@ica.org
Patrz:
*Technologia Blockchain – wprowadzenie, Uczelnia Łazarskiego

Więcej: Congrès ICA Abu Dhabi 2020

Oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/ Bolesławiec