CZECHY: Archiwalne nagrania nt. epidemii grypy hongkońskiej z lat sześćdziesiątych XXw.

Archiwum Czeskiego Radia (Český rozhlas) umieszcza na swoich stronach internetowych rozmaite stare materiały dźwiękowe, pogrupowane tematycznie, obrazujące ważne lub ciekawe wydarzenia, jakie zarejestrowały przed laty mikrofony jego reporterów i dziennikarzy. Ostatnio pojawiły się nagrania dotyczące epidemii grypy hongkońskiej (Hongkongská chřipka), jaka zaatakowała ludzkość w latach 1968-1970. Audycje opatrzono znamiennym tytułem: „Grypa z Hongkongu – zapomniana pandemia XX wieku, w wyniku której zginęło ponad milion osób”.
W dobie panującej obecnie pandemii Covid-19 wspomina się często o 100 lat wcześniejszą epidemię grypy zwanej hiszpanką, która w latach 1918-1920 pochłonęła nawet 50 milionów istnień ludzkich. Jednak między tamtą plagą, a obecną przez planetę przeszło wiele innych, łagodniejszych fal chorób grypopodobnych. Jedną z nich stało się pod koniec lat 60. rozprzestrzenianie się wirusa A/H3N2, nazwanego grypą z Hongkongu. Tam właśnie choroba objawiła się po raz pierwszy w czerwcu 1968 roku, a w ciągu zaledwie dwóch tygodni lekarze zarejestrowali tu 500 000 jej przypadków. Choroba szybko rozprzestrzeniła się na Azję Południowo-Wschodnią, Indie i Związek Radziecki, skąd zimą dotarła do Europy Wschodniej. Do USA przedostał się za pośrednictwem zdemobilizowanych żołnierzy powracających z wojny w Wietnamie, o czym Radio Czechosłowackie poinformowało w grudniu 1968 r.

Czytaj dalej „CZECHY: Archiwalne nagrania nt. epidemii grypy hongkońskiej z lat sześćdziesiątych XXw.”

NIEMCY: Drezdeński Szpital Uniwersytecki przekazał dokumenty dotyczące pandemii do Archiwum Miejskiego w Dreźnie

Obecną od ponad roku pandemię traktuje się jako wydarzenie w dziejach ludzkości niezwykłe, nieprzewidywalne w swoich konsekwencjach, jak również wywołujące wiele kontrowersji. Podobnie jak w Polsce, niemieckie archiwa zabiegają o zebranie jak największej ilości materiałów dokumentujących to zjawisko dziejące się na naszych oczach. Archiwum Miejskie w Dreźnie (Stadtarchiv Dresden) stara się pozyskiwać te materiały zarówno od osób prywatnych jak również instytucji. Pomimo, iż to wszystko są jeszcze dokumenty z nieodległej przeszłości, to niektóre instytucje bezpośrednio, wręcz na pierwszej linii zajmujące się walką z epidemią, przekazują do archiwum swoją dokumentację.

8 lutego 2021 r. Szpital Uniwersytecki Carla Gustava Carusa w Dreźnie (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden) przekazał do Drezdeńskiego Archiwum Miejskiego imponującą kolekcję dokumentów dotyczących walki z pandemią COVID-19.

Dzięki licznym dokumentom, takim jak instrukcje proceduralne, graficzne znaki informacyjne, plakaty, kilka numerów czasopisma pracowniczego „Carus Intern” i biuletynu „Carus Quick”, pierwsze maski ochronne, a także dzienniki czynności, raporty roczne z kryzysu koronowego oraz nagrania videofoniczne, przyszłe pokolenia otrzymują przegląd różnorodnych działań, którymi Drezdeński Szpital Uniwersytecki zareagował na kryzys zdrowotny w zorganizowany sposób. W ostatnich dziesięcioleciach swojego istnienia, szpital uniwersytecki nigdy nie borykał się z tak nadzwyczajną sytuacją.

Czytaj dalej „NIEMCY: Drezdeński Szpital Uniwersytecki przekazał dokumenty dotyczące pandemii do Archiwum Miejskiego w Dreźnie”

NIEMCY: Archiwa w czasie pandemii: Archiwum Miejskie w Heidelbergu gromadzi doświadczenia innych archiwów na świecie

Coronawirus od miesięcy stawia również przed archiwami nieoczekiwane wyzwania. Oczywiście, ważne jest, aby chronić pracowników,  tak samo jak użytkowników archiwów. Wiele archiwów od tygodni stosuje różne modele pracy, zarówno w pracy zdalnej jak i w stacjonarnej. Od samego początku było jasne, że w archiwach przechowywanych jest wiele ważnych, a nawet pilnie potrzebnych informacji i że należy poszukiwać sposobów i środków, aby zapewnić przepływ informacji i dostęp do  źródeł archiwalnych, pomimo koniecznych ograniczeń. Dlatego Stadtarchiv w Heidelbergu  postanowiło zapytać kolegów archiwistów z całego świata o ich doświadczenia z pracy  w czasie pandemii.  

Archiwum Miejskie w Heidelbergu ma bliską i aktywną sieć międzynarodowych kontaktów z kolegami w archiwach od Chile aż po Chiny. Tak też zatytułowana jest publikacja dostępna online „Von China bis Chile – Archiv(ar)e während der Pandemie”.  Archiwum opublikowało kilkadziesiąt relacji z całego świata o tym jak archiwa przyjęły informację o nowej coronawirusowej rzeczywistości i w jaki sposób działały w  tym – ciągle trwającym – okresie.  Oto dwie relacje z archiwów szwajcarskich:

Czytaj dalej „NIEMCY: Archiwa w czasie pandemii: Archiwum Miejskie w Heidelbergu gromadzi doświadczenia innych archiwów na świecie”

CZECHY: Archiwa państwowe otwarte już od kwietnia

Pandemia związana z koronawirusem spowodowała zamknięcie niemal wszystkich instytucji publicznych na całym Świecie, w tym archiwów. Podczas gdy w Polsce archiwa pozostają nadal niedostępne dla badaczy, w Czechach zaczęto je otwierać już w połowie kwietnia.
Wszystkie archiwa państwowe w Czechach, w tym Archiwum Narodowe w Pradze (Národní archiv v Praze) otworzyły swoje pracownie naukowe dla korzystających już w poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. Oczywiście to wznowienie działalności nastąpiło przy zachowaniu licznych rygorów.

Czytaj dalej „CZECHY: Archiwa państwowe otwarte już od kwietnia”

MRA: Deklaracja „COVID-19-Dobrze dokumentować: obowiązek bardziej niż najważniejszy w czasach kryzysu”

„COVID-19-Dobrze dokumentować: obowiązek bardziej niż najważniejszy w czasach kryzysu” pod takim hasłem opracowana i opublikowana została deklaracja Międzynarodowej Rady Archiwów i Międzynarodowej Konferencji Komisarzy do Spraw Informacji (International Conference of Information Commissioners) z udziałem ARMA International, CODATADigital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Mémoire du Monde, World Data System. Deklaracja stawia trzy zagadnienia jako kluczowe w sytuacji kryzysu: decyzja muszą być udokumentowane; dokumentacja i dane muszą być zabezpieczone i przechowywane we wszystkich sektorach, a bezpieczeństwo, ochrona i dostęp i dostęp muszą być łatwe pomimo obowiązujących ograniczeń.
Inspiracją była deklaracja UNESCO pt.:”Zamienić zagrożenie COVID-19 w okazje do większego wsparcia spuścizny dokumentalnej”(Transformer la menace du COVID-19 en une occasion de soutenir davantage le patrimoine documentaire) z 4 kwietnia 2020.

Czytaj dalej „MRA: Deklaracja „COVID-19-Dobrze dokumentować: obowiązek bardziej niż najważniejszy w czasach kryzysu””

Niemcy: Archiwa w czasach pandemii – tylko dla odważnych ?

Porozumienie federalne zawarte pomiędzy krajami związkowymi z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa,  pozwala na otwieranie archiwów dla interesantów zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny. Specjalne przepisy w poszczególnych krajach związkowych, pozwalają archiwom i bibliotekom na ponownie  otwieranie swoich pracowni naukowych przed 4 maja 2020 r. Archiwum federalne i archiwa landów, archiwa komunalne, a także archiwa innych instytucji, działając zgodnie z przepisami,  sukcesywnie zdejmują ograniczenia dostępu obowiązujące od połowy marca od 17 kwietnia.

Czytaj dalej „Niemcy: Archiwa w czasach pandemii – tylko dla odważnych ?”

MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów przeniesiony na 2021 rok

Międzynarodowa Rada Archiwów poinformowała, na swojej stronie internetowej, o decyzji przeniesienia Międzynarodowego Kongresu Archiwów na rok 2021.
Kongres miał się odbyć w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w Aby Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyczyną jest oczywiści pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia.
Kongres odbędzie się w przyszłym roku, także w Abu Dhabi . Termin zostanie później ustalony.
Na temat Kongresu patrz ArchNet: MRA: Abu Dhabi 2020 Międzynarodowy Kongres Archiwów

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Biuro Sekretarza Generalnego MRA w Paryżu z dniem 17 marca 2020 r. zamknięte aż do odwołania

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Sekretarz Generalna Międzynarodowej Rady Archiwów Anthea Seles wystaosowała w dniu 16 marca list informujący podjęciu przez nią decyzji zamknięcia paryskiego biura aż do odwołania. Biuru będzie działało wirtualnie. Personel będzie pracował poprzez pocztę elektroniczną oraz w przestrzeniach wirtualnych. Sekretarz Generalna zaapelowała do wszystkich archiwistów aby dostosowali się do poleceń swoich rządów albowiem izolacja społeczna i ograniczenia są środkami niezbędnymi dla zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Tylko wspólne działania pozwolą nam skutecznie z nią walczyć.  Sektretarz Generalna wyraziła też nadzieję, że „będziemy wspierać i pomagać otaczającym nas ludziom, sąsiadom i nieznajomym”. List kończą życzenia bezpieczeństwa dla wszystkich oraz zapewnienie wparcia ze strony MRA.

List: COVID-19 / Bureau de l’ICA passe au virtuel

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec