MRA: Zaproszenia do aktywnego udziału w międzynarodowych konferencjach w 2023 r.

Na stronach Międzynarodowej Rady Archiwów pojawiło się kilka informacji o międzynarodowych konferencjach na które można zgłosić referaty.
W dniach 9-13 października 2023 r. odbędzie się kongres Międzynarodowej Rady Archiwów w Abu Dhabi, niezaprzeczalnie wydarzenie najważniejsze w międzynarodowym świecie archiwistyki. Hasłem jest „Wzbogacenie społeczeństwa wiedzy” Program konferencji dość szczegółowo omówiliśmy na łamach ArchNetu.  Wystąpienia do kwalifikacji można wysyłać organizatorom do 31 stycznia 2023 r.  

Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi nie jest jedynym wydarzeniem o nadsyłanie do którego referatów apeluje MRA. Do kończ stycznia oczekiwane są zgłoszenia materiałów do specjalnego wydania periodyku rady Comma zatytułowanego „Nowi profesjonaliści w dziedzinie zarządzania archiwistyką i dokumentacją” (Nouveaux professionnels dans les domaines de la gestion archivistique et documentaire). Nowi profesjonaliści to osoby o mniejszym niż pięć lat stażu w dziedzinie zarządzania archiwami i dokumentacją. Program ten ma wzmocnić tę grupę zawodową młodych ludzi  wchodzących w arkana zagadnień zawodowych poprzez wzajemne poznanie się, pracę online wokół wspólnych projektów oraz bezpośrednio przy okazji wielkich spotkań archiwistów jak np.: kongresy. Program rozwijany jest od 2019 r. Choć cieszy się dobra opinią na świecie to niewiele o nim napisano, stąd pomysł na wydanie specjalnego numeru Comma. Nowi profesjonaliści jest jednym z dwóch programów (obok Programu dla Afryki) prowadzonych przez Komitet Programowy MRA.Więcej:

Appel à contributions pour le numéro spécial de Comma sur les « Nouveaux professionnels de la gestion archivistique et documentaire »

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec