AUSTRALIA: Dotknij i zobacz! Nowoczesna technika w służbie archiwów

Australia, kontynentem emigrantów, dziś tworzących nowoczesny naród. Szczególny boom osadniczy przezywała po zakończeniu II Wojny Światowej do późne lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. Od 2009 r. Narodowe Archiwa Australii rozwijają program – wystawę multimedialną zatytułowaną „Pamięć Narodu” (Memory of Nation) poświęconą kształtowaniu się narodu australijskiego z integrujących się przybyszy z różnych stron świata.Wystawa obejmuje szerokie spektrum zjawisk społecznych oglądanych poprzez zasób. Zaprezentowano ponad 170 tysięcy dokumentów migracyjnych, a także zjawiska będące „akcentami” epoki takimi jak okładki albumów muzycznych i księżek (np. Lolita Nabokowa) zakazanymi przez rząd australijski w 1960 r., czy też wydruk królewskiego menu z wizyty Królowej Elżbiety II z 1954 r.Wystawa ujmuje także wcześniejsze zjawiska jak problem niekontrolowanego rozrostu populacji królików w latach trzydziestych, który zagroził ekosystemowi kontynentu.

W ostatnim czasie dzieki opracowanej przez Mitchella Whitelow z Uniwersytetu w Canaberze (Faculty of Art. And Design University of Canaberra) wystawa wzbogaciła się o niezwykłe narzędzie informatyczne prezentacji zbiorów. Ekrany monitorów zastępują gabloty, a zwiedzający poprzez dotykowe ekrany mogą „brać w ręce eksponaty”, a poprzez ich powiększanie, obracanie, obcować z nimi w sposób niemożliwy w postępowaniu z oryginałami. Możliwości opracowanego oprogramowania zaprezentowano na filmie rozpowszechnianym poprzez platformę you tube.

Wystawa Memory of Nation czynna jest w Canaberze (National Archives of Australia, Queen Victoria Terrace, Parkes ACT 2600).

Więcej:

Touch and See – a new interactive
Memory of Nation

Oprac.: Adam Baniecki

AP Wrocław/O Bolesławiec