MRA: „Archiwa wypełniają lukę”. Rzym 19 – 23 września 2022 IX Roczna Konferencja MRA

Tematem zaplanowanej na 2022 r. dorocznej konferencji MRA jest rola archiwów jako instytucji łączącej różnorodne społecznie sprzeczne interesy i grupy funkcjonujące we współczesnych społeczeństwach. Stąd hasło: „Archives bridging the gap” („Archiwa wypełniające lukę”).
„Współczesne społeczeństwa są bardziej niż kiedykolwiek naznaczone różnorodnością: duża ilość wspólnot, kultur, języków, instytucji i technologii  dzielących jedną wspólną przestrzeń i kształtujących podstawę naszych społeczeństw o wielu twarzach. Trzeba bezwzględnie redukować przeszkody pomiędzy obszarami międzynarodowymi a lokalnymi, publicznymi a prywatnymi, centrami a obrzeżami, większościami a mniejszościami, prawami a obowiązkami, najnowocześniejszymi technologiami a zapóźnieniami technologicznymi (cytując tylko kilka przykładów) aby wzmocnić rozwój społeczeństwa w którym wszystkie jego komponenty mogą współistnieć i prosperować”. (tłum. z j. francuskiego autor)

Czytaj dalej „MRA: „Archiwa wypełniają lukę”. Rzym 19 – 23 września 2022 IX Roczna Konferencja MRA”

MRA: Zamknięcie dorocznej konferencji MRA w Jaunde

W dniu 28 listopada 2018 r. została zamknięta doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Przyjęte rezolucje nie są na razie upublicznione. Najciekawszym dokumentem będzie strategiczny program działania rady na lata 2019 – 2022 przyjęty przez Komitet Wykonawczy MRA 25 listopada 2018 r. Niestety nie wiele o nim wiemy. Wiadomo, że znajdą się w nim priorytety dotyczące Afryki. Zadecydowano, że rok 2019 będzie w archiwach „Rokiem Afryki”. W jego ramach będą realizowane dwa podstawowe zadania. Pierwszym jest uczulenie rządów na problemy archiwistyki, drugim zaś kształcenie i doskonalenie archiwistów w terenie. Z komunikatu Komitetu Wykonawczego wiadomo także, że omawiano zagadnienia współpracy z UNESCO i realizację, będącego pod opieką tejże organizacji, projektu Persist, a także wsparcie inicjatyw szwajcarskiej organizacji Swiss Peace dotyczących ochronie spuścizny historycznej na wypadek katastrof i konfliktów. Następna konferencja doroczna Konferencja MRA odbędzie się w 2019 r. w Adelaidzie w Australii.

Wiecej: Réunion du Comité exécutif de l’ICA à Yaoundé i Clôture de la Conférence ICA Yaounde 2018

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

ICA: Doroczna konferencja w Yaounde -kilka słow o gospodarzach

Dnia 9 maja 2018 w Muzeum Narodowym w stolicy Kamerunu Yaounde Sekretarz Generalny MRA Pani Anthea Seles i Minister Kultury i Sztuki Kamerunu Pan Narcisse Mouelle Kombi podpisali Protokół ustaleń mający na celu przyspieszenie przygotowań do listopadowej konferencji MRA. Konferencja jest bardzo istotna dla organizatorów ponieważ po raz pierwszy w dziejach archiwiści z całego świata będą mieli okazje spotkać się na kontynencie afrykańskim. Zawód archiwisty w Afryce, jak podkreśliła Antea Seles w komunikacie prasowym, potrzebuje narzędzi i kompetencji. Konferencja zaś będzie okazją do pochylenia się nad wielkimi problemami tego zawodu. Archiwa to my, nasze życie, nasza historia i nasza przyszłość. Podpisanie protokołu przez ministra Narcisse Mouelle Kombi oznacza, że rząd Kamerunu podjął zobowiązanie do zaangażowania się w zapewnienie konferencji sukcesu.

Czytaj dalej „ICA: Doroczna konferencja w Yaounde -kilka słow o gospodarzach”

MRA: Kamerun gospodarzem dorocznej konferencji MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła termin i miejsce tegorocznej konferencji MRA. Gospodarzem będzie środkowoafrykańska Jaunde (ang. Yaounde, fr. Yaoundé) stolica Kamerunu. Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 28 listopada 2018. Założone w 1888 r. przez niemieckich handlarzy kością słoniową miasto liczy obecnie blisko 2 mln mieszkańców i należy do najdynamiczniej rozwijających się metropolii świata.


żródło:MRA

Mottem tegorocznej konferencji jest: „Archiwa: zarządzanie, pamięć i dziedzictwo” (Archives : Governance, Memory and Heritage” / „Archives: Gouvernance, Mémoire et Patrimoine”). W ramach tych trzech tematów konferencja będzie realizowała dodatkowo dwa obszary: panafrykańskie

Czytaj dalej „MRA: Kamerun gospodarzem dorocznej konferencji MRA”

MRA: Doroczna konferencja MRA: Meksyk 27 – 29 listopada 2017

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła termin, miejsce i wstępną tematykę tegorocznej konferencji archiwów. Konferencja odbędzie się w Meksyku, w stolicy Mexico City, w dniach 27 – 29 listopada 2017 r. Hasłem konferencji będzie: „Archiwa, obywatelstwo i interkulturowość”. Komitet Programowa MRA rozpoczęła wstępne wspólne prace z Archiwum Państwowym Meksyku skupiające się wokół następujących tematów:
– Wielokulturowość a kultura przodków
– Prawa człowieka
– Nielegalny handel a spuścizna dokumentacyjna
– Archiwa, odpowiedzialność, dostęp do informacji, a ochrona archiwów danych osobowych
– Systemy informacyjne i interoperacyjne
– Prawo autorskie i własność intelektualna
– Archiwa a środowisko i katastrofy naturalne
– Współpraca regionalna, projekty archiwalne i dokumentacyjne
– Wielodyscyplinarne projekty archiwistyczne.

Czytaj dalej „MRA: Doroczna konferencja MRA: Meksyk 27 – 29 listopada 2017”

MRA: „Archiwa: Dowody, bezpieczeństwo i prawa obywatelskie” Konferencja w Reykjaviku

W dniach 28 – 29 września 2015 r. w stolicy Islandii, Reykjaviku, odbyła się trzecia doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Doroczne konferencje rady są jej najwyższym ciałem stanowiącym, obradującym pomiędzy międzynarodowymi kongresami. Zostały ustanowione na XVII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Brisbane, w Australii, w 2012 r. w miejsce Międzynarodowych Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów (CITRA). Wprowadzono, w ten sposób, jakościową zmianę polegającą na większej dostępności archiwistów do prac MRA, poprzez rozszerzenie dorocznych spotkań zarządu MRA (członkowie A czyli dyrektorzy archiwów narodowych) o sesje naukowe dostępne dla wszystkich zainteresowanych oraz spotkania Forum Archiwistów Narodowych (Le Forum des Archivistes Nationaux), które gromadzi wszystkich instytucjonalnych członków MRA. Zadaniem forum jest pomoc przy wypracowywaniu strategicznych celów rady, tzw. decyzji wysokiego poziomu. Nowa formuła zastąpiła starą. Pomiędzy 1954 a 2011 r. odbyło się 49 spotkań CITRA, a od 2013 do 2015 r. miały miejsca trzy doroczne konferencje: w Brukseli (23 – 24 października 2013, temat: Accountability, transparenty and Access to information) i w Gironie w Katalonii (11 – 15 października 2014 r., temat: Archives and Cultural Industries) oraz w Reykjaviku.

Czytaj dalej „MRA: „Archiwa: Dowody, bezpieczeństwo i prawa obywatelskie” Konferencja w Reykjaviku”

MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)

W dniach 11 – 15 października 2014 r. w katalońskiej Gironie obyła się doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Od czasu gdy XVII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Brisbane podjął decyzję o zastąpieniu konferencji okrągłego stołu (CITRA) dorocznymi konferencjami, Girona była drugą. Konferencje są najważniejszym decyzyjnym ciałem MRA działającym pomiędzy kongresami. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Archiwa i przemysł kulturalny”. Wraz z doroczną konferencją MRA odbyły się także: IX Europejska Konferencja Archiwów oraz XIII Dni „Obraz i badania naukowe” (Image and Research Seminar).
Pewna część istotnych dla międzynarodowej wspólnoty archiwistów dokumentów już została opublikowana na stronie MRA.
Komisja Programowa (PCOM) została poinformowana przez dyrektora archiwów państwowych Islandii Eirikur Gudmundssona o tytule przyszłorocznej konferencji dorocznej archiwów. Zgodnie z przyjętymi zasadami ustalenie tematu należy do gospodarza. W roku 2015 w dniach 18 – 22 września, gospodarzem będzie Reykjavik, a temat to: „Archiwa są jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa”. Innymi dwoma programowymi zagadnieniami będą: rozwój wielojęzycznej bazy danych terminologii archiwalnej oraz strategia dla Afryki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ostatnim czasie (od 2012 r.) pilotażowo MRA poprzez swoją Branżę Pacyfiku (PARBICA) wspieraną przez Francję wdrażała w Burkina Faso system zarządzania informacją oparty o records management (ISO 15489). System oparty jest na serii dokumentów- poradników o nazwie „Skrzynka z narzędziami” (Boît à outils). Pierwsze efekty przedstawione w 2012 r. w Brisbane były zachęcające. Tymczasem obecnie, 30 października 2014 r., w Burkina Faso doszło do wojskowego puczu i rozwiązania parlamentu. Interesujące zatem jest, jak dalej potoczą się losy tego projektu.

Czytaj dalej „MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)”