FRANCJA – AUSTRALIA: Wspólny, archiwistyczny projekt badawczy

W dniu 27 kwietnia 2016 r. przy okazji australijskiej wizyty rządowej we Francji doszło do podpisania i zainaugurowania wspólnego projektu o nazwie: „Emigracja, eksploracja, pamięć: wspólna historia Francji i Australii”. Ze strony francuskiej dokument podpisał Minister Kultury i Komunikacji Pani Audrey Azoulay, stronę australijską reprezentowa Generalny Gubernator Związku Australijskiego Sir Peter Cosgrove. W delegacji australijskiej brał udział Dyrektor Generalny Archiwów Państwowych Australii Dawid Fricker. Program ma być realizowany poprzez seminaria i wspólne pracę opartą na zasobie archiwalnym obu państw. Obejmie zagadnienia wymiany dyplomatycznej, handlowej, artystycznej i politycznej, z naciskiem na dotarcie do dotąd nieeksplorowanych archiwaliów.

Projekt zrodził się w trakcie rządowej wizyty prezydenta Francji Francois Holland w Australii podczas której prezydent odwiedził francusko – australijskie liceum w Canberze. Uczący się w nim prowadzili badania w archiwach państwowych Australii na temat 140 żołnierzy australijskich pochodzenia francuskiego, którzy polegli na frontach Pierwszej Wojny Światowej. Związki francusko – australijskie są znacznie szersze i sięgają głębiej w przeszłość. W XVIII i XIX w. wielu francuskich podróżników brało dział w odkrywaniu kontynentu australijskiego.
Dawid Fricker, w uznaniu zasług dla archiwistyki, został odznaczony przez Ministra Kultury i Komunikacji Francji Orderem Kawalerskim Sztuki i Literatury (Ordre des Arts et des Lettres). Przypomnijmy: Dawid Ficker jest od 1 stycznia 2012 r. Dyrektorem Generalnym Archiwów Narodowych Australii, a od paździrnika 2014 r. pełni funkcję Prezydenta Międzynarodowej Rady Archiwów.

Więcej:

Archives de France La France et l’Australie lancent un projet de mémoire partagée

National Archives of Australia France and Australia launch shared archival history project

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec