ICA: Doroczna konferencja w Yaounde -kilka słow o gospodarzach

Dnia 9 maja 2018 w Muzeum Narodowym w stolicy Kamerunu Yaounde Sekretarz Generalny MRA Pani Anthea Seles i Minister Kultury i Sztuki Kamerunu Pan Narcisse Mouelle Kombi podpisali Protokół ustaleń mający na celu przyspieszenie przygotowań do listopadowej konferencji MRA. Konferencja jest bardzo istotna dla organizatorów ponieważ po raz pierwszy w dziejach archiwiści z całego świata będą mieli okazje spotkać się na kontynencie afrykańskim. Zawód archiwisty w Afryce, jak podkreśliła Antea Seles w komunikacie prasowym, potrzebuje narzędzi i kompetencji. Konferencja zaś będzie okazją do pochylenia się nad wielkimi problemami tego zawodu. Archiwa to my, nasze życie, nasza historia i nasza przyszłość. Podpisanie protokołu przez ministra Narcisse Mouelle Kombi oznacza, że rząd Kamerunu podjął zobowiązanie do zaangażowania się w zapewnienie konferencji sukcesu.

Wydany z tej okazji, liczący 18 stron, komunikat prasowy po francusku i angielsku zawiera szczegółowy program ceremonii podpisania, prezentację Międzynarodowej rady Archiwów oraz krótką prezentację Archiwów Państwowych Kamerunu. Kamerun uzyskał niepodległość w 1960 r. Służba archiwalna funkcjonowała w nim w oparciu o francuskie prawodawstwo kolonialne. Najpierw w oparciu o dekret nr 46-1644 z 1946 r. (tendant a fixer les conditions du depot legal  dans  les  territoires  relevant  du  ministere  de  la  France  d’Outre-mer) zmieniony zarządzeniem nr 2924. W 1973 r. dekret nr 73-1 z 3 stycznia ustanowił organizację archiwów i biblioteki narodowej w niepodległym Kamerunie. Obecnie obowiązujące prawo archiwalne pochodzi z  19 grudnia 2000 r. Rząd Kamerunu w opracowanej w styczniu 2018 r. strategii Rządu Kamerunu planuje, za wzorem przyjętym z Francji, utworzenie i organizacją międzyministerialnego komitetu odpowiedzialnego za restrukturyzacje kameruńskiej służby archiwalnej. Plan opiera się na sześciu obszarach:

  1. Odbudowa i rozbudowa budynków archiwów państwowych w Yaounde i Buea,
  2. Przygotowanie nowych ram prawnych dla służby archiwalnej,
  3. Audyt archiwalny narodowy i międzynarodowy,
  4. Budowa i rozbudowa nowej infrastruktury administracyjnej,
  5. Plan digitalizacji i wdrożenia programów zabezpieczenia archiwów rządowych,
  6. Rozwój zasobów ludzkich.

 Konferencja MRA w Yaounde i zaangażowanie się w jej przygotowanie rządu Kamerunu świadczą o chęci wykorzystania szansy przez afrykańskich archiwistów dla polepszenia kondycji archiwistyki, a rząd Kameruny, na podniesienie prestiżu państwa, które jako jedyne i po raz pierwszy w dziejach Afryki będzie gościło archiwistów z całego świata. Trzeba także pamiętać, że organizacja tak dużej konferencji międzynarodowej jest olbrzymim wyzwaniem logistycznym i finansowym dla organizatorów nawet jeśli jest wspierane przez Francję.

Ze strony polskiej wiemy, że swój udział zapowiadzoała delegacja Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

O idei Yaounde pisaliśmy już na Łamach ArchNetu: Kamerun gospodarzem dorocznej konferencji MRA

Więcej: Presse – Conférence annuelle sur les archives : Le Cameroun se prépare

oprac: Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec