MRA: „Archiwa wypełniają lukę”. Rzym 19 – 23 września 2022 IX Roczna Konferencja MRA

Tematem zaplanowanej na 2022 r. dorocznej konferencji MRA jest rola archiwów jako instytucji łączącej różnorodne społecznie sprzeczne interesy i grupy funkcjonujące we współczesnych społeczeństwach. Stąd hasło: „Archives bridging the gap” („Archiwa wypełniające lukę”).
„Współczesne społeczeństwa są bardziej niż kiedykolwiek naznaczone różnorodnością: duża ilość wspólnot, kultur, języków, instytucji i technologii  dzielących jedną wspólną przestrzeń i kształtujących podstawę naszych społeczeństw o wielu twarzach. Trzeba bezwzględnie redukować przeszkody pomiędzy obszarami międzynarodowymi a lokalnymi, publicznymi a prywatnymi, centrami a obrzeżami, większościami a mniejszościami, prawami a obowiązkami, najnowocześniejszymi technologiami a zapóźnieniami technologicznymi (cytując tylko kilka przykładów) aby wzmocnić rozwój społeczeństwa w którym wszystkie jego komponenty mogą współistnieć i prosperować”. (tłum. z j. francuskiego autor)

Archiwa nie są bierne, ale w sposób aktywny kształtują naszą pamięć. W związku z tak zaproponowanym przez MRA rozumieniem roli archiwów powinny one:
1. zakopywać cyfrowe fosy i tworzyć, za pomocą technologii, metod i nowatorskich środowiska i nowatorów (takie zagadnienia jak analizy megadanych, rzeczywistość wirtualna, sztuczna inteligencja i inne),
2. zakopywać fosy kulturowe aby mogły znaleźć swoją przestrzeń w społeczeństwie mniejszości, nowe kultury, tożsamości zawodowe, pojawiające się nowe wartości,
3. zakopywać fosy w demokracji aby zbliżać do siebie obywateli i instytucje, odpowiedzialność obywatelską, respektować prawa, przyjąć deklaracje łączące pamięć indywidualną z pamięcią kolektywną.
Tak rozumiane wyzwania dla archiwów będą ich drogą w kierunku przyszłości.

Więcej: Conférence ICA Roma 2022

oprac:

Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec