MRA: Doroczna konferencja MRA: Meksyk 27 – 29 listopada 2017

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła termin, miejsce i wstępną tematykę tegorocznej konferencji archiwów. Konferencja odbędzie się w Meksyku, w stolicy Mexico City, w dniach 27 – 29 listopada 2017 r. Hasłem konferencji będzie: „Archiwa, obywatelstwo i interkulturowość”. Komitet Programowa MRA rozpoczęła wstępne wspólne prace z Archiwum Państwowym Meksyku skupiające się wokół następujących tematów:
– Wielokulturowość a kultura przodków
– Prawa człowieka
– Nielegalny handel a spuścizna dokumentacyjna
– Archiwa, odpowiedzialność, dostęp do informacji, a ochrona archiwów danych osobowych
– Systemy informacyjne i interoperacyjne
– Prawo autorskie i własność intelektualna
– Archiwa a środowisko i katastrofy naturalne
– Współpraca regionalna, projekty archiwalne i dokumentacyjne
– Wielodyscyplinarne projekty archiwistyczne.

Program ma na razie charakter ogólny, ale jak na każdej z dorocznych konferencji oparty będzie o trzy podstawowe filary: spotkanie zarządu organizacji, otwarty dla wszystkich program zawodowy (zrealizowany wedle wyżej wskazanych obszarów), Forum Archiwistów Państwowych (wszystkich członków instytucjonalnych MRA).

Wiecej: Conférence annuelle 2017

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec