MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)

W dniach 11 – 15 października 2014 r. w katalońskiej Gironie obyła się doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Od czasu gdy XVII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Brisbane podjął decyzję o zastąpieniu konferencji okrągłego stołu (CITRA) dorocznymi konferencjami, Girona była drugą. Konferencje są najważniejszym decyzyjnym ciałem MRA działającym pomiędzy kongresami. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Archiwa i przemysł kulturalny”. Wraz z doroczną konferencją MRA odbyły się także: IX Europejska Konferencja Archiwów oraz XIII Dni „Obraz i badania naukowe” (Image and Research Seminar).
Pewna część istotnych dla międzynarodowej wspólnoty archiwistów dokumentów już została opublikowana na stronie MRA.
Komisja Programowa (PCOM) została poinformowana przez dyrektora archiwów państwowych Islandii Eirikur Gudmundssona o tytule przyszłorocznej konferencji dorocznej archiwów. Zgodnie z przyjętymi zasadami ustalenie tematu należy do gospodarza. W roku 2015 w dniach 18 – 22 września, gospodarzem będzie Reykjavik, a temat to: „Archiwa są jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa”. Innymi dwoma programowymi zagadnieniami będą: rozwój wielojęzycznej bazy danych terminologii archiwalnej oraz strategia dla Afryki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ostatnim czasie (od 2012 r.) pilotażowo MRA poprzez swoją Branżę Pacyfiku (PARBICA) wspieraną przez Francję wdrażała w Burkina Faso system zarządzania informacją oparty o records management (ISO 15489). System oparty jest na serii dokumentów- poradników o nazwie „Skrzynka z narzędziami” (Boît à outils). Pierwsze efekty przedstawione w 2012 r. w Brisbane były zachęcające. Tymczasem obecnie, 30 października 2014 r., w Burkina Faso doszło do wojskowego puczu i rozwiązania parlamentu. Interesujące zatem jest, jak dalej potoczą się losy tego projektu.

Komitet Wykonawczy MRA skoncentrował się na zagadnieniach finansowych. Jego prace odbywały się z udziałem przedstawicieli wszystkich branż i sekcji. Poinformowano o inicjatywie Zjednoczonych Emiratów Arabskich utworzenia „Międzynarodowego Centrum Archiwów” o celach i związku projektu z MRA. Niestety nie udało się dotrzeć do bliższych informacji na temat projektu. Ponadto omówiono korekty „Strategii wdrażania planu” (The Strategic Implementation Plan) oraz planowanych zmian w budowie strony internetowej MRA i przygotowań do XVIII Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Seulu w 2016 r.
W posiedzeniu Komitetu Wykonawczego wzięli udział odchodzący (Martin Berendse) i obejmujący stanowisko (Dawid Fricker) prezydenci MRA.

Na podstawie materiałów MRA
Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Lubań

Więcej: Annual General Assembly (AGA)