NIEMCY: Drezdeński Szpital Uniwersytecki przekazał dokumenty dotyczące pandemii do Archiwum Miejskiego w Dreźnie

Obecną od ponad roku pandemię traktuje się jako wydarzenie w dziejach ludzkości niezwykłe, nieprzewidywalne w swoich konsekwencjach, jak również wywołujące wiele kontrowersji. Podobnie jak w Polsce, niemieckie archiwa zabiegają o zebranie jak największej ilości materiałów dokumentujących to zjawisko dziejące się na naszych oczach. Archiwum Miejskie w Dreźnie (Stadtarchiv Dresden) stara się pozyskiwać te materiały zarówno od osób prywatnych jak również instytucji. Pomimo, iż to wszystko są jeszcze dokumenty z nieodległej przeszłości, to niektóre instytucje bezpośrednio, wręcz na pierwszej linii zajmujące się walką z epidemią, przekazują do archiwum swoją dokumentację.

8 lutego 2021 r. Szpital Uniwersytecki Carla Gustava Carusa w Dreźnie (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden) przekazał do Drezdeńskiego Archiwum Miejskiego imponującą kolekcję dokumentów dotyczących walki z pandemią COVID-19.

Dzięki licznym dokumentom, takim jak instrukcje proceduralne, graficzne znaki informacyjne, plakaty, kilka numerów czasopisma pracowniczego „Carus Intern” i biuletynu „Carus Quick”, pierwsze maski ochronne, a także dzienniki czynności, raporty roczne z kryzysu koronowego oraz nagrania videofoniczne, przyszłe pokolenia otrzymują przegląd różnorodnych działań, którymi Drezdeński Szpital Uniwersytecki zareagował na kryzys zdrowotny w zorganizowany sposób. W ostatnich dziesięcioleciach swojego istnienia, szpital uniwersytecki nigdy nie borykał się z tak nadzwyczajną sytuacją.

Przekazane materiały dokumentują z jednej strony działania organizacyjne i administracyjne kliniki mające na celu ochronę pacjentów i pracowników przed infekcją, a z drugiej wszystkie działania, które doprowadziły do ​​optymalizacji terapii zgodnie z wytycznymi i wiedzą naukową. To nie tylko dowód na liczne działania i działania, ale przede wszystkim okazja do wyciągnięcia wniosków na przyszłość z doświadczeń, aby być optymalnie przygotowanym na podobne kryzysy.

„Zaczęliśmy tworzyć kolekcję koronową w kwietniu 2020 r. Początkowo były to głównie przedmioty i dokumenty od ofiarodawców prywatnych ”- mówi dyrektor drezdeńskiego archiwum prof. Thomas Kübler. „Oprócz tego poziomu prywatnego ważne jest, abyśmy jako archiwum miejskie otrzymywali również dokumenty dokumentujące to, co się wydarzyło z perspektywy instytucji publicznych. Szpital Uniwersytecki jako instytucja publiczna odgrywa kluczową rolę w walce z pandemią w mieście. Dlatego bardzo ważne jest, aby przejąć dokumenty i przedmioty z kliniki. Tym bardziej cieszy, że szpital uniwersytecki wspiera nas w naszej pracy ”.

Z bardzo różnych, również prawnych powodów, wielu z tych wewnętrznych dokumentów nie można obecnie przekazać do archiwum. „Jednak wciąż jest wystarczająco dużo dokumentów, które możemy zostawić dla przyszłych pokoleń już dziś. Pomogą im lepiej zrozumieć złożoność pandemii. Prośba Archiwum Miejskiego Drezna o dokumenty dotyczące pandemii, spotkała się z naszej strony z dużą życzliwością- archiwum nie musiało wyważać otwartych drzwi. Jestem pewien, że pierwsze przekazane dziś dokumenty to dopiero początek tego, co Szpital Uniwersytecki może udostępnić archiwom w kolejnych latach po zakończeniu kryzysu„ – takie stanowisko przedstawił zarząd medyczny szpitala.

„Treść wielu dokumentów wydaje się początkowo bardzo banalna. Na przykład potrzebowaliśmy tablic informacyjnych i drogowskazów z dnia na dzień, aby osoby podejrzane o zakażenie mogły znaleźć bezpośrednią drogę do specjalistycznej przychodni i nie mieć kontaktu z innymi pacjentami. W klinice było też wiele do przekazania – na przykład instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania sprzętu ochronnego, a także jak wykonać wysokiej jakości wymaz do kolejnego badania. Takie dokumenty, w tym dokumentacja fotograficzna i wideo, dają dobry obraz sytuacji w szpitalu uniwersyteckim ”- powiedział Janko Haft, dyrektor handlowy szpitala uniwersyteckiego.

Archiwum Miejskie w Dreźnie wzbogaciło się w ten sposób o historyczne dokumenty związane z pandemią, a Klinika Uniwersytecka ma  poczucie dobrze spełnionego obowiązku wynikającego, nie z przymusu przekazywania dokumentów ale potrzeby zabezpieczenia dokumentacji z tak niezwykłych w jej dziejach wydarzeń.

Więcej: Universitätsklinikum übergibt Dokumente zur Corona-Pandemie an Dresdens Stadtarchiv

Oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno