Niemcy: Archiwa w czasach pandemii – tylko dla odważnych ?

Porozumienie federalne zawarte pomiędzy krajami związkowymi z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa,  pozwala na otwieranie archiwów dla interesantów zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny. Specjalne przepisy w poszczególnych krajach związkowych, pozwalają archiwom i bibliotekom na ponownie  otwieranie swoich pracowni naukowych przed 4 maja 2020 r. Archiwum federalne i archiwa landów, archiwa komunalne, a także archiwa innych instytucji, działając zgodnie z przepisami,  sukcesywnie zdejmują ograniczenia dostępu obowiązujące od połowy marca od 17 kwietnia.

Jako jedne z pierwszych swoje podwoje – czytelnię –  otworzyło  Heskie Archiwum Państwowego (Hessischen Landesarchivs) w regularnych godzinach otwarcia od 20 kwietnia 2020 r. Aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, użytkownicy musza przestrzegać środków ostrożności, które umożliwią bezpieczną pracę. Obejmuje to konieczność ograniczenia przestrzeni dostępnej w czytelniach w celu zachowania wymaganych bezpiecznych odległości. Użytkownicy powinni zarejestrować się telefonicznie przed odwiedzeniem archiwum. Także od 20 kwietnia 2020 r. Archiwum Miejskie w Heidelbergu (Stadtarchiv Heidelberg) oferuje swoje standardowe usługi w zakresie dostępu do dokumentów. W tym przypadku również priorytetem jest dbałość  o zdrowie, sprawdzone przepisy dotyczące higieny obowiązują do odwołania; do budynku można wejść tylko z maską zakrywającą usta i nos. Wizyta w archiwum wymaga wcześniejszego kontaktu i umówienia spotkania.
Czytelnia Archiwum Miasta Drezna (Stadtarchivs Dresden) jest dostępna tylko w ograniczonym zakresie od 21 kwietnia 2020 r. Z różnymi ograniczeniami w poszczególnych krajach związkowych, od 22 kwietnia 2020 r. otwarte są również czytelnie Archiwum Federalnego (Bundesarchiv) w Bayreuth, Berlinie-Lichterfelde, Berlinie-Reinickendorf, Freiburgu, Koblencji i Ludwigsburgu.

W ślad za tymi archiwami, z każdym dniem przybywa placówek umożliwiających, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, korzystanie z zasobu archiwalnego w Niemczech. Wszyscy zdają sobie sprawę z nowej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Po pierwszym szoku i zamykaniu wszystkich instytucji oraz obywateli w domach, przyszedł czas na stopniowy powrót do normalności i uczenie się funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach. Należy mieć tylko nadzieję, że ponowne otwarcie archiwów dla użytkowników, nie będzie generowało kolejnych zakażeń, a wizyta w archiwum nie będzie wyzwaniem tylko dla odważnych i zdeterminowanych koniecznością korzystania z akt.

oprac. AUGIAS

Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno

Źródło: