UKRAINA: „Rosja – imperium zła”

W dniu 24 listopada 2023 roku w Archiwum Państwowym Obwodu Połtawskiego w Połtawie odbył się Okrągły Stół na temat: „Rosja – imperium zła: geneza zjawiska, zbrodnie Kremla, kierunki badań”. Na wydarzenie zostali zaproszeni urzędnicy służby cywilnej, naukowcy z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W.H. Korolenki, Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka, Połtawskiego Muzeum Historii Lokalnej, nauczyciele i uczniowie Połtawskiego Miejskiego Liceum Wielodyscyplinarnego nr 1 im. I. P. Kotlarewskiego, przedstawiciele społeczeństwa. Uczestnicy Okrągłego Stołu wyjaśniali istotę zjawiska,

nazywanego „imperium zła”, zarysowali charakter zbrodni Imperium Rosyjskiego, ZSRR i Federacji Rosyjskiej na narodzie ukraińskim w XVIII–XXI w. oraz zidentyfikowali problemy badania zbrodni państwa-agresora na obecnym etapie.

Źródło”
„росія – імперія зла: витоки явища, злочини кремля, напрямки досліджень“

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław O. Legnica