MRA: Records in Contexts pierwsze wdrożenia – warsztaty we Francji i online

W dniu 15 listopada (środa) 2023 r. Grupa Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description-EGAD) organizuje warsztaty poświęcone najnowszemu standardowi MRA Records in Contexts. Zapowiedziano przy tym publikację pierwszej pełnej wersji oficjalnej (nie roboczej) oznaczonej numerem „1” obu komponentów składowych normy, czyli  Records in Contexts Conceptual Model Version 1.0 (model koncepcyjny)oraz Records in Contexts – Ontology 1.0. (ontologię). Łączący cztery międzynawowe standardy archiwalne (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH) RIC rozwijany jest przez MRA od 2016 r. Od 2018 r. zaczęły sie pojawiać na świecie jego wdrożenia praktyczne, które obejmowały zespoły o różnej wielkości i różnym charakterze, niektóre z nich są dziś stosunkowo zaawansowane.

Warsztaty składają się z 5 sesji:
– Sesja wstępna: RIC w swoich kontekstach i relacjach z innymi standardami
– Sesja 2: Wdrożenia RIC w instytucjach (Szwajcaria, Francja, Norwegia, Singapur, Szwecja, Holandia, Malta)
– Sesja 3: Narzędzia i systemy dla danych RIC ( narzędzia do przenoszenia metadanych klasycznych do RiC-O i ich wykorzystanie, projekt Off-Site – konfiguracja heurystyczna oparta na RIC; Kontekst w dokumencie- nowy system informacji archiwalnej oparty na RIC
– Sesja 4: RIC w projektach badawczych (Wykorzystanie i rozszerzenie RIC do konstrukcji schematów w oparciu o opisy dokumentów średniowiecznych; ISAD(G) a RIC: transformacja wielu katalogów instytucji kultury szwajcarskiego kantony Zoug; Opis pewnej kolekcji za pomocą RIC w Archiwach Narodowych Lichtensteinu; Projekt InterPARES – trust-AI: co może dać sztuczna inteligencja RICowi.
– Sesja 5: wykorzystanie RIC w projektach międzyinstytucjonalnych i portalach (Memobase by Memoriav – szwajcarski portal dziedzictwa audiowizualnego, Szanse i wyzwania RiC dla agregatora FranceArchives i Archiwów Francji (Archives de France); Projekt SoNAR (Social Network Analysis and related Research – Analiza sieci społecznościowych i badania pokrewne) cele, pierwsze rezultaty i perspektywy.
Warsztaty odbędą się w Audytorium Archiwów Narodowych Francji, 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine) i online. Udział zarówno osobisty jak i online są bezpłatne. Nadal możliwe jest zapisanie się na do udziału w wydarzeniu online poprzez formularze w języku francuskim i angielskim.
Termin wydarzenia: środa 15 listopada 2015, godz. 9:15 – 17:30.
Formularz rejestracyjny: tutaj
Inscription à la Journée d’étude internationale sur les premières implémentations de Records in Contexts le 15 novembre 2023 aux Archives nationales de France (Pierrefitte-sur-Seine)

Źródło:

MRA: Journée d’étude internationale de l’EGAD sur les premières implémentations de Records in Contexts

Groupe d’experts sur la description archivistique – EGAD

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O.Bolesławiec