AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z połyskiem.

W krajach niemieckojęzycznych duża cześć archiwów gospodarczych zrzeszona jest w Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare (VdW), które funkcjonuje od 1957 roku i zrzesza około 400 przedsiębiorstw i instytucji. Stowarzyszenie wydaje od 1967 roku swój specjalistyczny kwartalnik „Archiv und Wirtschaft”, który omawia ważne  zagadnienia z zakresu postępowania z dokumentacją instytucji gospodarczych, historii gospodarczej i biznesowej. Zawiera także recenzje publikacji i aktualne informacje na temat konferencji, szkoleń i wystaw.
W najnowszym numerze kwartalnika znajdziemy kilka ciekawych artykułów poświęconych źródłom historycznym dotyczącym reklamy, jej rozwoju i zmian jakim podlegała na przestrzeni dziejów. Niestety dla użytkowników sieciowych VdW udostępnia na przynętę, zwyczajowo tylko jeden artykuł z każdego numeru  – można uznać że najbardziej reprezentatywny dla numeru. Tym razem jest to tekst poświęcony źródłom historycznym dotyczącym reklamy luksusowych marek na przykładzie firmy Swarovski.

Wattens, kilkutysięczna miejscowość w austriackim Tyrolu od ponad 100 lat jest siedzibą jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm produkującej ekskluzywne wyroby jubilerskie z kryształu ołowiowego, wyroby optyczne i szlifierskie- Swarovski.  Tam również od 2007 roku decyzją zarządu firmy zostało utworzone archiwum – Swarovski Corporate Archiv obejmujące zasoby archiwalne koncernu Swarovski, w skład którego wchodzą wcześniej odrębne zasoby Unternehmen D. Swarovski  Kristal Gӓscheft,  Swarovski Optik i Schleifmittelwerke. Na czele archiwum stoi dyplomowany archiwista Stephanie Bonsack autorka artykułu.
Zasób obejmuje lata działalności firmy sięgające jej początków tj od 1895 r. aż do 2010. Archiwum korporacji składa się z bardzo różnorodnych form dokumentacji wcześniej należącej do trzech różnych jej oddziałów. Obecnie -po siedmiu latach od powstania- jego głównym zadaniem jest  zintegrowanie i scalenia całego zasobu.
Zasób archiwum korporacji składa się z następujących działów:
– Produktarchiv – obejmujące dokumentację produktów własnych jak również produktów klientów;
– Obiektarchiv- obejmujące dokumentację obiektów muzealnych i artystycznych;
– Aktenarchiv- obejmujące dokumenty historyczne firmy, plany, mapy, katalogi oraz bibliotekę;
AV Bestand – czyli zbiory dokumentacji audiowizualnej, takiej jak fotografie, nagrania dźwiękowe i wizualne;
– Familienarchiv.
Autorka nie rozpisuje się na temat specyfiki samego archiwum i problemów stricte archiwalnych, ale zgodnie z tematem artykułu, krótko przedstawia historię powstania i rozwoju firmy, dzieje i znaczenie luksusu – trudno pominąć ten temat rozpatrując istotę jej działalności – oraz  ewolucję firmowego logo -od alpejskiej szarotki po łabędzia- i w końcu zmieniającą się politykę firmy w zakresie profilów produkcji i taktyki reklamowej. Wykorzystując chojne, ponad 100-letnie  zasoby archiwalne firmy, w ciekawy sposób pokazuje jej przemianę wizerunkową od momentu gdy Daniel Swarovski  w 1895 roku przybył z Czech do Wattens ze swoim wynalazkiem – opatentowaną elektryczną maszyną do perfekcyjnego szlifowania kryształu, aż do współczesności i ugruntowanej pozycji rozpoznawalnej na całym świecie marki i logo firmy.
Zarówno więc działalność stowarzyszenia, jak również jego publikacje, poprawiają jakość informacji o archiwach sektora gospodarczego, przyczyniają się do popularyzacji ich zasobów archiwalnych, a także pokazują najlepsze praktyki  stosowane w krajach niemieckojęzycznych w odniesieniu do tego rodzaju archiwów.
Czytaj także w ArchNecie: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii.

Na podstawie: Historische Werbequellen in der Luxuswelt – das Beispiel Swarovski.

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno