AUSTRIA: Swarovski Corporate Archiv – archiwum z blaskiem

Wattens to kilkutysięczna miejscowość w austriackim Tyrolu od ponad 120 lat jest siedzibą D. Swarovski KG jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie firm produkującej ekskluzywne wyroby jubilerskie z kryształu ołowiowego, wyroby optyczne i szlifierskie. Jej założycielem był Daniel Swarovski, który dorastał w małej wiosce położonej w północnych Czechach w Górach Izerskich, w centrum regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii. Był czeladnikiem u swego ojca, a także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się szlifowania szkła. W 1892 roku opatentował maszynę, która po raz pierwszy umożliwiła perfekcyjną obróbkę kryształu. W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim Tyrolu, aby ochronić swój wynalazek przed konkurencją. Jego syn Wilhelm doskonalił produkty firmy dążąc do doskonałości  i ostatecznie uzyskał szkło pozbawione pęcherzyków powietrza i smug. Kolejne pokolenia rodziny Swarovskich rozwijały firmę i utwierdzały jej światową renomę. Rozpoznawalne jest również logo firmy, które ewoluowało od alpejskiej szarotki po łabędzia.

W 2007 roku decyzją zarządu firmy zostało utworzone archiwum firmy i rodziny – Swarovski Corporate Archiv obejmujące zasoby archiwalne i kolekcje produktów koncernu Swarovski. W jego skład wchodzą wcześniej odrębne zasoby Unternehmen D. Swarovski  Kristal Gӓscheft, Swarovski Optik i Schleifmittelwerke. Na czele archiwum stoi archiwista Stephanie Bonsack
Zasób obejmuje lata działalności firmy sięgające jej początków tj. 1895 r. Archiwum korporacji składa się z bardzo różnorodnych form dokumentacji wcześniej należącej do trzech różnych jej oddziałów.
Zasób archiwum korporacji składa się z następujących działów:
– Produktarchiv – obejmuje dokumentację produktów własnych. jak również produktów kooperantów;
– Obiektarchiv- obejmuje dokumentację obiektów muzealnych i artystycznych;
– Aktenarchiv- obejmuje dokumenty historyczne firmy, plany, mapy, katalogi oraz bibliotekę;
AV Bestand – to zbiory dokumentacji audiowizualnej, takiej jak fotografie, nagrania dźwiękowe i wizualne;
– Familienarchiv – archiwa rodziny Swarovskich.
Archiwum dokumentuje więc historię powstania i rozwoju firmy, dzieje i znaczenie luksusu – trudno pominąć ten temat rozpatrując istotę jej działalności i zmieniającą się politykę firmy w zakresie profilów produkcji i taktyki reklamowej. Wykorzystując chojne, ponad 100-letnie  zasoby archiwalne firmy, w ciekawy sposób pokazuje jej przemianę wizerunkową od momentu gdy Daniel Swarovski  w 1895 roku przybył z Czech do Wattens ze swoim wynalazkiem – opatentowaną elektryczną maszyną do perfekcyjnego szlifowania kryształu, aż do współczesności i ugruntowanej pozycji rozpoznawalnej na całym świecie marki i logo firmy. Archiwum zrzeszone jest w Vereinigung Deutscher Wirtschaftsarchivare          VdW.
Zarówno więc działalność stowarzyszenia, jak również jego publikacje, poprawiają jakość informacji o archiwach sektora gospodarczego, przyczyniają się do popularyzacji ich zasobów archiwalnych, a także pokazują najlepsze praktyki  stosowane w krajach niemieckojęzycznych w odniesieniu do tego rodzaju archiwów.

Źródło:
Swarovski – Crystal Archive

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno