NIEMCY: Archiwum Gospodarcze Berlina i Brandenburgi – wspieranie badań naukowych i pragmatyzm

Archiwum Gospodarcze Berlin-Brandenburgia mające swoją siedzibę w Berlinie  (Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv e.V.  BBWA) już po raz trzeci ogłosiło konkurs na opracowanie naukowe dotyczące  historii gospodarczej Berlin-Brandenburgii.  BBWA adresuje swoją ofertę głównie do studentów i absolwentów uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Nagroda ma na celu wesprzeć badania nad historią gospodarczą tego regionu i zachęcić do badań interdyscyplinarnych nie tylko z zakresu historii ale również  literatury, socjologii, ekonomii biznesu, czy historii sztuki.
W ramach konkursu przyjmowane będą  opracowania w formie pracy magisterskiej, dyplomowej, lub licencjackiej.  Najważniejszym kryterium jest ich tematyka – powinny odnosić się do historii gospodarczej w regionie Berlina i Brandenburgii. Prace powinny dotyczyć zagadnień gospodarczych, korporacyjnych i społecznych, odzwierciedlać stan badań oraz wzbogacać wiedzę  z zakresu regionalnej historii gospodarczej. Prace, które analizują źródła archiwalne, są szczególnie mile widziane. Ceremonia wręczenia nagród oraz konferencja prasowa dotycząca konkursu odbędą się po zakończeniu projektu, czyli w listopadzie 2019 roku. Najlepsze prace zostaną opublikowane w odpowiedniej formie. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 1000 Euro.
Patronat nad nagrodą objął Klaus Wowereit, były burmistrz Berlina.

Archiwum Gospodarcze Berlin-Brandenburgia jest instytucją badawczą zajmującą się regionalną historią gospodarczą i kulturą przemysłową. Ma za zadanie zabezpieczenie historycznych źródeł przedsiębiorstw i stowarzyszeń dwóch landów Berlina i Brandenburgii, zachowanie ich, przygotowanie ich do potrzeb publicznych, badawczych, kulturalnych i edukacyjnych oraz udostępnienie ich. Berlin-Brandenburgia jest rozumiana jako region gospodarczy, którego wspólnego rozwoju gospodarczego i historycznego nie można oddzielić. W tej orientacji na dwa kraje związkowe, archiwum gospodarcze Berlin-Brandenburgia jest w Niemczech wyjątkowe.
BBWA jest publicznie dostępnym archiwum, którego kolekcje i zbiory pochodzenia prywatnego można oglądać, przestrzegając prawnie określonych okresów ochrony lub okresów ochrony wyznaczony przez właścicieli spuścizn. Przejmuje materiały archiwalne, zdjęcia, mapy, plany i filmy od firm i stowarzyszeń, a także przedsiębiorców i osób związanych ze światem biznesu. Działa także jako centrum ratunkowe dla dokumentacji zlikwidowanych lub niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Zasób tego archiwum tworzy obecnie ponad 170 zespołów i około 400 tys. fotografii oraz innych zbiorów i kolekcji. Najważniejszymi zespołami archiwalnymi są tam akta członkowskie Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie i Archiwum Miejskich Dóbr Berlińskich.
Aby zainteresować szerszy krąg społeczeństwa  historią gospodarczą i obudzić zainteresowanie kulturą przemysłową Berlina i Brandenburgii, BBWA organizuje wystawy, sympozja, wydarzenia i projekty edukacyjne. Współpracuje z innymi archiwami, instytucjami edukacyjnymi oraz instytucjami i inicjatywami kulturalnymi i naukowymi.
BBWA jest zorganizowana jako stowarzyszenie non-profit i jest kierowana przez zarząd stowarzyszenia i dyrektora zarządzającego. Od stycznia 2012 r. BBWA ma radę doradczą złożoną z przedstawicieli biznesu, izb, historycznych instytucji badawczych, uniwersytetów i archiwów. BBWA jest uznawany przez Senat Berlina jako instytucja kultury. Jest finansowany głównie z opłat członkowskich.
BBWA działa od 2004 roku.

Źródło: BBWA

Jolanta Leśniewska
AP Płock Oddział w Kutnie