NIEMCY: „Złota ścieżka” bezpłatne publikacje Archiwum Państwowego Brandenburgii w Poczdamie

Państwowe Archiwum Państwowe Brandenburgii w Poczdamie* bezpłatnie udostępnia cyfrowe publikacje. Od stycznia 2021 roku dostępnych jest do pobrania w Open Access ponad 70 tomów. Państwowe archiwum główne umożliwia zatem swobodny dostęp do wielu podstawowych prac z zakresu badań historycznych państwa. Wkrótce pojawią się kolejne tomy.
Minister kultury Brandenburgii, Manja Schüle, skomentowała: „Zmiana cyfrowa to zmiana kulturowa i właściwy instrument dla wybitnej nauki i badań w Brandenburgii. Nowa inicjatywa Państwowego Archiwum Głównego Brandenburgii, dzięki której każdy ma swobodny dostęp do swoich publikacji, to wielka szansa na teraźniejszość i przyszłość. Od teraz wiele podstawowych prac jest dostępnych i używanych na całym świecie w formie cyfrowej. Państwowe archiwum główne jest więc cyfrowym źródłem inspiracji i kieruje się zasadą naszej strategii otwartego dostępu: publiczne pieniądze, publicznie dostępna wiedza ”.
Wraz z licznymi autorami i współpracownikami Państwowe Archiwum Główne opublikowało w ostatnich dziesięcioleciach ponad 180 tomów z serii. Wydania źródłowe i inwentarze, monografie i redagowane tomy przekazują badania dotyczące historii kraju związkowego Brandenburgii i są wskazówkami do źródeł archiwum. „Tomy pokazują regionalną różnorodność naszej historii” – mówi Mario Glauert, dyrektor Państwowego Archiwum Głównego. „Naszym celem jest bezpłatne udostępnienie tej zbiorowej wiedzy wszystkim zainteresowanym.

Ponieważ jesteśmy przekonani, że badania finansowane ze środków publicznych powinny być dostępne jak najszerzej i jak najszerzej ”.
Wiele starszych tytułów musiało zostać zeskanowanych i zredagowanych w celu uzyskania dostępu cyfrowego. Są teraz dostępne jako w pełni przeszukiwalne e-booki w e-bibliotece wydawcy. Po raz pierwszy dwunastoczęściowy historyczny lokalny słownik dla Brandenburgii jest również dostępny całkowicie cyfrowo. Kolejne tytuły będą stopniowo udostępniane do bezpłatnego dostępu we współpracy z wydawcami.
Aktualne publikacje w archiwum są teraz publikowane „na złotej ścieżce”, dzięki czemu są dostępne bezpłatnie jako ebooki w tym samym czasie co wydanie drukowane. Pierwsze dwa z tych świeżo wydrukowanych i cyfrowych tomów są już dostępne: „Obciążenie i wzbogacenie. Integracja wypędzonych w Brandenburgii od 1945 roku ”Petera Bahla i„ Zawsze zostajesz uchodźcą ”. Wydanie źródłowe o ucieczce i wydaleniu z okręgu Arnswalde 1945-1947 ”Veronica Kölling.

Bezpłatne e-booki można znaleźć na stronie internetowej głównego archiwum stanowego oraz w e-bibliotece wydawnictwa Berliner Wissenschafts-Verlag:

Strona internetowa głównego archiwum państwowego:blha.brandenburg.de/index.php/service/publikationsreihen

Publikacje Państwowego Archiwum Głównego Brandenburgii: blha.bwv-verlag.de

Biblioteka historii Brandenburgii i Prus: bbpg.bwv-verlag.de

oprac. Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno

*Państwowe Archiwum Główne Brandenburgii (BLHA) jest centralnym archiwum państwowym Brandenburgii. Jako pamięć państwa odpowiada za archiwa władz i instytucji brandenburskich oraz ich prawniczych i funkcjonalnych poprzedników – od połowy XII wieku do niedawnej przeszłości. Do jego zadań należy przejmowanie dokumentów, ich konserwacja i udostępnianie społeczeństwu oraz prowadzenie badań. Jego rekordy obejmują ponad 50 000 metrów bieżących materiałów archiwalnych. Państwowe archiwum główne jest instytucją podporządkowaną Ministerstwu Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii iw 2021 r. Otrzyma ok. 9,6 mln euro ze środków budżetowych.