WŁOCHY: Publikacje Biblioteki Cyfrowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Włoch

Naczelna Dyrekcja Archiwów włoskich (Direzione Generale degli Archivi – DGA) od dłuższego już czasu realizuje niezwykle użyteczny projekt o nazwie Biblioteka Cyfrowa (Biblioteca Digitalne). Projekt nocno został wsparty na facebooku, gdzie na bieżąco podawane są informacje o kolejnych wydawnictwach dostępnych online w bibliotece.
Początkowo zaplanowano udostępnienie przede wszystkim głównego pisma archiwistów włoskich „Rasegna degli archivi di stato”. Udostępniono w całości w formacie pdf roczniki 1941 – 1994. Roczniki młodsze mają natomiast opublikowane spisy treści.
Zdecydowano jednakże rozszerzyć dostępność do publikacji archiwalnych zwłaszcza wydanych przez same archiwa włoskie, aż ilość publikacji zaczęła domagać się systematyzacji celem ułatwienia  dostępu użytkownikom.

Zbiór podzielono na 11 części: 1) Publikacje archiwów państwowych, 2) Narządzia (strumenti) pod którymi kryją się publikowane inwentarze archiwalne tematyczne ale i inne opracowania obejmujące konkretne zagadnienia, 3) Studia (saggi) bardzo szeroka lista studiów zarówno nad zagadnieniami czysto archiwistycznymi jak i historycznymi, 4) Zespoły i pomoce do zespołów (Fonti e sussidi) obejmują inwentarze lub opracowane edycje tematyczne archiwaliów poszczególnych archiwów, 5) Pomoce (Sussidi) obejmują pomoce typu leksykalnego jak np.: słowniki sfragistyki, dyplomatyki, bibliografie i inne, 6) Zeszyty RAS (Zeszyty Rasegna degli Archivi di Stato), 7) Archiwa włoskie (Archivi Italiani) czyli monografie niektórych archiwów włoskich, 8) Publikacje spoza zbiorów (Furio collana) czyli publikacje zewnętrznych wydawców lub ukazujące się poza seriami, 9) Rasegna degli archivi di stato czyli główne włoskie pismo archiwistyczne online, 10) Publikacje instytutów archiwistyki.
Z punktu widzenia archiwistyki i nauk pomocniczych, nie tylko włoskich, szczególnie cenna jest część obejmująca pomoce (sussidi) gdzie znajdziemy dostęp między innymi to tak ważnych publikacji jak:
1. Conseil international des archives, Comité de sigillographie, Vocabulaire international de la Sigillographie, Roma, 1990 (Międzynarodowy słownik sfragistyki, język francuski),
2. Harry Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, 1998 ( Podręcznik dyplomatyki dla Niemiec i Włoch, s.1424 ),
3. Giacomo C. Bascapè, Marcello Del Piazzo, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata, medievale e moderna, 1999, (Znaki i symbole. Heraldyka publiczna i prywatna, średniowieczna i nowożytna, s. 1064).

W lutym 2015 r. zbiór biblioteki cyfrowej wzbogacił się o niezwykle sympatyczną publikację pod redakcją Sergio Gesini’ego, Viaggiare nel Medioevo, Roma 2000, (Podróżować w średniowieczu).

Więcej: Biblioteca digitale

Oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/ Bolesławiec