MRA: Kultura na wojnie. Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) wyraża solidarność z ukraińskimi archiwistami w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Światowe środowisko archiwalne nie pozostaje obojętne wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę.Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) wyraża solidarność z ukraińskimi archiwistami w obliczu zbrojnego napadu Rosji na Ukrainę. ICA wzywa rząd Rosji, aby uszanowałżycie i pracę całego środowiska w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, które pozostało w tym kraju. Wzywa do powstrzymania się od niszczenia archiwaliów i dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, powołując się na Konwencję haską z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultury.Archiwa są niezastąpionym dziedzictwem kulturowym i muszą być chronione wraz z profesjonalnym personelem, który rozumie ich znaczenie, strukturę i wykorzystanie, stwierdziła ICA w oświadczeniu z dnia 25 lutego 2022 r.
Oto jego tekst:

„Międzynarodowa Rada Archiwów pragnie wyrazić solidarność z ukraińskimi archiwami i profesjonalistami ds. archiwów w tym trudnym czasie. ICA wzywa rząd Rosji, aby nie krzywdził żadnych pracowników zajmujących się dokumentacją lub dziedzictwem kulturowym, którzy pozostają w kraju, a także powstrzymał się od niszczenia dziedzictwa dokumentalnego i kulturowego, zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r.”.
ICA ściśle współpracuje z archiwami narodowymi w sąsiednich krajach: Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii, aby monitorować tę szybko zmieniającą się sytuację i zapewniać pomoc kolegom w terenie oraz chronić zagrożone archiwa.
Międzynarodowa Rada Archiwów jest organizacją pozarządową z siedzibą w Paryżu.Założona w 1948 roku, ICA skupia krajowe administracje archiwalne, profesjonalne stowarzyszenia archiwistów, archiwistów gminnych i miejskich, archiwa innych organizacji oraz archiwistów indywidualnych. Zrzesza około 1500 członków z 195 krajów i terytoriów.
Czy głos międzynarodowego przedstawicielstwa środowiska archiwalnego zostanie dostrzeżony z „wysokości” Kremla, czy Rosja liczyła się  kiedykolwiek z międzynarodowymi konwencjami i prawami ?. Jeżeli już teraz słyszymy o wielu ofiarach cywilnych, o ostrzeliwaniu obiektów takich jak szpitale i szkoły, to odpowiedź na pytanie o poszanowanie dóbr kultury w tej wojnie pisze się niestety sama.

Źródło: Solidarity with Ukrainian Archives and Records Professionals
Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno