MRA: Komisja Programowa MRA (PCOM) i jej program do 2016 r.

Międzynarodowa Rada Archiwów wydała we wrześniu, kolejny 28 numer informatora Flash. Jest to dość nieregularnie ukazujący się periodyk mający za cel informowanie międzynarodowej społeczności archiwistów o działaniach rady. Nowy, 28 numer, otworzył tekst wiceprezydenta MRA do spraw programowych Henrego Zuber: „PCOM tworzy strategię jutra”. PCOM, czyli Komisja Programowa rady, jest organem odpowiedzialnym za animację i koordynacje programu rady. Komisja nakreśliła cztery priorytety na okres do kolejnego Kongresu MRA w 2016 r. :
1.Koordynację grup eksperckich niezbędnych dls rozwoju norm i narzędzi, obejmujących całą gamę obszarów kompetencyjnych archiwistyki.
2. Utworzenie rejestru projektów, który da szczegółowa informację na temat projektów w toku, i zakończonych oraz ich efektów.
3. Modernizacja strony internetowej MRA tak, aby stała się ona głównym miejscem dostępu do informacji o zasobach rady dla archiwistów.
4. Uruchomienie programu Strategii Międzynarodowej Rady Archiwów dla Afryki. Strategia miałaby obejmować szerokie spektrum zagadnień począwszy od zarządzania dokumentacją , a skończywszy na problemach fizycznego przechowywania dokumentów oraz zagadnieniach zawodowego przygotowania archiwistów. Takie projekty są już realizowane np w Burkina Faso.

Drugim bardzo ważnym artykułem jest informcja o pracach Komisji Programowej: „Nowości Komisji Programowej” przygotowany przez sekretarza generalnego MRA Margaret Crocett.
Autorka wyjaśnia cele Komisji Programowej (PCOM):
1. Przygotowywanie programów dorocznych konferencji MRA oraz programu, odbywającego się co cztery lata, kongresu MRA..
2. Koordynacja działalności dotyczącej programów poszczególnych branż.
3. Kontrola grup eksperckich i grup roboczych.
4. Włączanie różnych branż w realizacje programu MRA.
5. Połączenie działalności związane z realizacją programu z poszczególnymi sekcjami MRA.
6 Publikacja i rozpowszechnianie informacji na temat programu MRA i rezultatów jego wykonania.
Doroczne konferencje MRA oraz kongres są punktami kulminacyjnymi działalności rady. Niezwykle istotnym zatem jest właściwe dobranie tematyki tak, aby była ona istotna dla jak największej części archiwistów. Ubiegłoroczna, brukselska, koferencjaskoncentrowała się wokół zagadnień records management i przyciągnęła ponad 500 uczestników. Konferencja tegoroczna, która odbędzie się w katalońskiej Gironie, jest skoncentrowana na relacji archiwów i archiwistów z sektorem instytucji kultury. Temat przyszłorocznej konferencji (2015 Reykjavik) nie został jeszcze określony. Znane jest natomias motto najbliższego kongresu MRA (2016, Seul) : Archiwa, harmonia i przyjaźń”. Hasło kongresu zaproponowali organizatorzy.
Komisja Programowa (PCOM) dba  aby różne inicjatywy branż regionalnych i sekcji tematycznych i grup eksperckich powiązane były z programem. Istotnym jest  rozpoznawanie celów i priorytetów istotnych dla globalnego  środowiska archiwistów.

Na podstawie FLASH nr 28
oprac: Adam Baniecki
AP Lubań