MRA: Rzym 2022 – IX konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów zapowiedziała na 19 – 23 września 2022 r. IX edycję dorocznej konferencji Rady pod hasłem „Archiwa wypełniają luki/fosy”  (Archives: Bridging the Gape / Archives: combler ces fossés). Konferencja odbędzie się w Rzymie przy bardzo poważny udziale organizacyjnym instytucji włoskich: ANAI, DGA i Biura Kongresowego Rzymu i Lacjum, także we współpracy z inicjatywami: SOS Archivi i Symposia Srl (Firma specjalizująca się w organizowaniu dużych przedsięwzięć o charakterze kongresowym).
Tezą konferencji  jest stwierdzenie, że współczesne społeczeństwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej naznaczone są szeroko rozumianą różnorodnością. Współistnieją we wspólnej przestrzeni różne kultury, języki, instytucje, i technologie.  Rodzi to pojawianie się znaczących różnic biegnących poprzez poszczególne obszary życia współczesnych społeczeństw.

Przeszkody te zdefiniowano jako:
– przepaść cyfrowa i technologiczna niosą potrzebę zmierzenia się z internetem, wielkimi zbiorami danych, rzeczywistości1)ą wirtualną i rozszerzoną, sztuczną inteligencją;
– różnice kulturowe wyłaniające się w postaci nowych kultur zawodowych i nowych wartości takich jak np.: ekologiczny, odpowiedzialny styl życia; nowe formy organizacji zawodowej i edukacji tworzące nowe jakości współpracy międzyludzkiej;
– wzmocnienie pozycji obywatela wobec instytucji, zapewnienie poszanowania prawa oraz wypełnienie luki pomiędzy pamięcią indywidualną i zbiorową.
Wskazane wyżej dosyć ogólne i szerokie hasła w trakcie konferencji przybiorą kształt konkretnych zagadnień archiwistycznych, zapewne w wielu wypadkach, z rozwiązaniami o charakterze nowatorskim.

Więcej: Archives Bridging The Gap

Oprac:
Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec
Tagi: konferencje, Włochy, doroczna konferencja MRA, 2022.


ICA: Rzym 2022 – IX konferencja MRA

Międzynarodowa Rada Archiwów zapowiedziała na 19 – 23 września 2022 r. IX edycję dorocznej konferencji Rady pod hasłem „Archiwa wypełniają luki/fosy”  (Archives: Bridging the Gape / Archives: combler ces fossés). Konferencja odbędzie się w Rzymie przy bardzo poważny udziale organizacyjnym instytucji włoskich: ANAI, DGA i Biura Kongresowego Rzymu i Lacjum, także we współpracy z inicjatywami: SOS Archivi i Symposia Srl (Firma specjalizująca się w organizowaniu dużych przedsięwzięć o charakterze kongresowym).

Tezą konferencji  jest stwierdzenie, że współczesne społeczeństwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej naznaczone są szeroko rozumianą różnorodnością. Współistnieją we wspólnej przestrzeni różne kultury, języki, instytucje, i technologie.  Rodzi to pojawianie się znaczących różnic biegnących poprzez poszczególne obszary życia współczesnych społeczeństw.

Przeszkody te zdefiniowano jako:

– przepaść cyfrowa i technologiczna niosą potrzebę zmierzenia się z internetem, wielkimi zbiorami danych, rzeczywistości1)ą wirtualną i rozszerzoną, sztuczną inteligencją;

– różnice kulturowe wyłaniające się w postaci nowych kultur zawodowych i nowych wartości takich jak np.: ekologiczny, odpowiedzialny styl życia; nowe formy organizacji zawodowej i edukacji tworzące nowe jakości współpracy międzyludzkiej;

– wzmocnienie pozycji obywatela wobec instytucji, zapewnienie poszanowania prawa oraz wypełnienie luki pomiędzy pamięcią indywidualną i zbiorową.

Wskazane wyżej dosyć ogólne i szerokie hasła w trakcie konferencji przybiorą kształt konkretnych zagadnień archiwistycznych, zapewne w wielu wypadkach, z rozwiązaniami o charakterze nowatorskim.

Więcej: Archives Bridging The Gap

Oprac:

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

Tagi: konferencje, Włochy, doroczna konferencja MRA, 2022.