ROSJA: Zbiór dokumentów „Od nacjonalizmu do kolaboracji: Kraje Bałtyckie podczas II wojny światowej”

Dnia 31 stycznia 2019 r. w Moskwie został wydany (przez wydawnictwo „Encyklopedia Polityczna”) dwutomowy zbiór dokumentów pod tytułem „Od nacjonalizmu do kolaboracji: Kraje Bałtyckie podczas II wojny światowej”.
Jak napisano w informacji anonsującej ukazanie się publikacji, wykorzystane w niej materiały archiwalne „ujawniają ideologiczne podstawy i organizacyjno-polityczne mechanizmy łączenia nacjonalizmu i kolaboracji na terytorium Łotwy, Litwy i Estonii w latach 1938-1945”.

Zamieszczone w zbiorze dokumenty pochodzą z zasobu: Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego, Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji, Archiwum Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej i Centralnego Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji.
Publikacja ma układ chronologiczny, opatrzona jest wstępem historycznym i analitycznym oraz rozbudowanym aparatem naukowym (komentarzem, bibliografią, indeksami nazwisk i nazw geograficznych, listami opublikowanych dokumentów).

Więcej:

Вышел из печати сборник документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны»

От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны : документы : в 2 т. Т.1

oprac. Edyta Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy