FRANCJA: Wykłady online. Działalność francuskiego Archiwum Departamentu Seine-et-Marne

Popularyzacja jest jednym z trzech podstawowych zadań archiwów francuskich (obok przechowywania i udostępniania zasobu). Działalność ta przybiera w różnych archiwach różne formy, podobnie jak w Polsce. Archiwum Departamentalne Seine-et-Marne przyjęło formułę organizowania konferencji naukowych w cyklu „Spotkań wtorkowych” (Les Rendez-vous du Mardi). Inicjatywa rozwijana jest od 2007 r., a jej cechą charakterystyczna jest wspólny temat dla kilku wykładów organizowanych w ramach wtorkowych spotkań. Od początku inicjatywy zrealizowano osiem takich bloków tematycznych:

1. 2007 Las Fontainebleu(La forêt de Fontainebleau) – 7 wykładów,

2. 2007 – 2008 Z upływem wody (Au fil de l’eau) – 10 wykładów, poświęconych Sekwanie i wodzie, jak np. rybactwu, kanałom. Generalnie wpływie środowiska wodnego departamentu na jego historię.

3. 2008 – 2009 Skarby archiwów (Trésors d’archives) – 9 wykładów,

4. 2009 – 2010 Zbrodnie i kary (Crimes et châtiments)- 10 wykładów

5. 2010 – 2011 Pisarze regionu Seine-et-Marne (Les écrivains en Seine-et-Marne) – 8 wykładów,

6. 2011 – 2012 Seine-et-Marne jako obszar badawczy   (La Seine-et-Marne, terre de recherches) – 8 wykładów,

7. 2012 – 2013 Bilety podróżne (Carnets de voyages) – 7 wykładów,

8. 2013 – 2014 Historia nauki: talenty odkrywane w Seine-et-Marne (Histoires de science : talents et découvertes en Seine-et-Marne) – 9 wykładów.

Każdego roku archiwum jest organizatorem bardzo poważnych sesji popularno-naukowych na wysokim poziomie. Przedstawiane zagadnienia znacznie wychodzą poza tematykę regionalną.

W cyklu poświęconym pisarzom regionu omawiano między innymi sylwetki: Piotra Abelarda i Samuela Becketa oraz księcia Jana de Berry, na zamówienie którego w 1410 r. powstał, jeden z najważniejszych zabytków piśmiennictwa gotyckiego, mszał: „Godzinki księcia de Berry” (Les Très Riches Heures du duc de Berry).
Nie brakło także polskich akcentów. W cyklu lat 2013 – 2014, poświęconym historii nauki fizyk nuklearny i historyk, sekretarz generalny Stowarzyszenia Curie et Joliot-Curie (l’Association Curie et Joliot-Curie) Pierre Radvanyi wygłosił wykład: „Życie i dzieło Marii Curie: Odkrywanie elementów radioaktywnych w naturze” (Vie et oeuvre de Marie Curie : la découverte des éléments radioactifs dans la nature). W cyklu „Bilety podróżne” profesor uniwersytecki i specjalista historii polski Pani Janine Ponty wygłosiła wykład: „Generał Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817” (Le général Thadée Kosciusko (1746-1817).

Inicjatywa prowadzenia cyklu konferencji na dość poważne zagadnienia historyczne, odnoszące się nie tylko do regionu działania archiwum, nie stroniąca od zagadnień ogólnych, a umiejąca przy tym zapewnić odpowiedni poziom naukowy zasługuje na głębokie uznanie. Czyni bowiem z archiwum ośrodek szerzenia wiedzy na bardzo wysokim poziomi, często uniwersyteckim na prowincji. Jest jeszcze jeden aspekt, dla którego inicjatywa Archiwum Departamentalnego Seine-et-Marn watra jest dygresji. Otóż większość spotkań została utrwalona dźwiękowo i zainteresowany może przez internet uczestniczyć w wykładach. W niektórych przypadkach, w oddzielnych plikach, zapisano towarzyszącą im dyskusję.

Warto dodać, że praktyka „nie tracenia” zdarzeń naukowych takich jak konferencje, czy wykłady posiada we Francji interesującą tradycję. Od 2004 r. działa tu rozgłośnia radiowa  nazwie: „Canal akademie”, związana z powstałym w 1797 Instytutem Francuskim zrzeszającym najwybitniejszych ludzi nauki Francji i nie tylko. Rozgłośnia nadaje wykłady uniwersyteckie w różnych cyklach. Można uczestniczyć w referatach o dziejach starożytnej Asyrii lub współczesnym podboju Marsa. Zarejestrowani uczestnicy mają również dostęp do pisemnej formy wykładów.

Na podstawie:

Archives Départamental Seine – et-Marne
Canal Academie

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław/O Bolesławiec