NIEMCY: Funkcjonalność i piękno architektury, czyli nowe „oblicze” Bundesarchiv

Od 2006 roku prowadzone są prace budowlane magazynów archiwalnych, które pomieścić mają 110 kilometrów akt, czytelnię, kino i salę konferencyjną oraz prace renowacyjne i adaptacyjne kompleksu zabytkowych budynków użytkowych. To wielkie przedsięwzięcie architektoniczne i finansowe, mające na celu stworzenie nowej siedziby głównej Bundesarchiv, planuje zakończyć się w październiku 2011 roku. Nad stroną techniczną realizacji projektu czuwa Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). W założeniu projektu brano pod uwagę nie tylko funkcjonalność, ale także myśl architektoniczną i czynnik estetyczny. Generalnie projekt próbuje pogodzić w spójną całość stare i nowe budownictwo, łącząc obydwa porządki architektoniczne szklanymi, transparentnymi przestrzeniami. Jak określił to autor całej koncepcji architektonicznej Stephan Braunfels, użycie tak wielu szklanych elementów, posiada również wymowę symboliczną- ma odzwierciedlać przejrzystość demokratycznego państwa niemieckiego.


fot. Der Neubau des Bundesarchivs in Berlin

Bundesarchiv, którego główna siedziba znajduje się obecnie w Koblencji posiada jeszcze 7 lokalizacji w całych Niemczech. Berlińska część BA od 1994 zajmowała tymczasowo budynki określane numerami 903 i 906 na powierzchni 23 hektarów w Berlin –Lichterfelde Część starych adaptowanych budynków posiadała ciekawą historię i przeznaczenie. Budynek 903 zajmowany był niegdyś przez szkołę pruskich kadetów, a budynek 906 przez gwardię przyboczną Adolfa Hitlera. Od zakończenia II Wojny Światowej do 1993 roku obiekty te zajmowane były przez armię amerykańską. Największą częścią inwestycji jest wybudowanie nowych magazynów archiwalnych, które nazwane zostaną imieniem wybitnego archiwisty niemieckiego Ernesta Posnera.. Pomieszczenia wyposażone będą w system klimatyzacji łączący naturalne właściwości budynków z klinkierowej cegły z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
Obecnie rozstrzygnięty został konkurs na projekt zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca z wejściem głównym, łączącego część magazynową kompleksu i część otwartą dla użytkowników. Od 7 lipca prace konkursowe można oglądać w siedzibie Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Celem otwartego konkursu dla artystów i architektów krajobrazu było stworzenie projektu zagospodarowania przestrzeni pomiędzy budynkami Ernst-Posner-Bau a Haus 906 i podkreślenia jej artystycznymi środkami wyrazu. Jury, w skład którego oprócz architektów i artystów weszli również przedstawiciele BA przyznało I nagrodę projektowi autorstwa artystów Thomasa Strickera z Düsseldorfu i Thomasa Pauli Landschaftsarchitekten BSLA z St. Gallen z Szwajcarii. Założeniem projektu było stworzenie „krajobrazu pamięci”, którego głównym elementem jest namiastka gaju modrzewiowego składającego się z 18 drzew wyrastających z betonowej rzeźby terenu urozmaiconej kępami trawy. Kompozycja ma wprowadzić odwiedzających archiwum w fikcyjny, nierealny świat odwołujący się do pierwotnej przyrody okolic Berlina i stanowić przeżycie estetyczne.
Wszystkie elementy tego projektu są zaplanowane do końca, i jak widać z ostatnio rozstrzygniętego konkursu, nawet obiekty towarzyszące głównemu zadaniu inwestycji, dopracowane są w każdym szczególe.

 

Na podstawie materiałów Bundesarchiv i Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Opracowała:
Jolanta Leśniewska
AP Kutno