CZECHY: Wystawa poświęcona 120-rocznicy czeskiego ruchu fotoamatorów

Czeskie Archiwum Narodowe oraz Pierwszy Czeski Klub Fotografów Amatorów „NEKÁZANKA” przygotowują wystawę pt. „120 lat pierwszego Klubu Fotoamatorów w Czechach”, pokazującą rozwój amatorskiej fotografii czeskiej od jej prapoczątków do dziś. Na wystawie prezentowane będą zarówno dokumenty pisemne jak i liczne fotografie.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi dnia 24 września 2009 r. o godz. 17:30 w westybulu Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec). Dla publiczności wystawa będzie czynna od 25 września do 14 listopada 2009 r. w godz. Od 13:00 do 18:00 (w poniedziałek i niedziele będzie nieczynna).

Więcej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra