Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Artykuł dotyczy przykładowego problemu wartościowania dokumentacji typowej wytwarzanej w urzędach miast/gmin. Podano przykłady różnej klasyfikacji i kwalifikacji Kart Gospodarstw w urzędach. Opisano zawartość Kart Gospodarstw wytworzonych od 1965 roku do współczesnych. Zaproponowano rozszerzenie hasła klasyfikacyjnego w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Kart Gospodarstw. Przedstawiono wartość historyczną Kart Gospodarstw wytworzonych przez Urząd Gminy Brzeźnica w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Materiały dodatkowe – wzory druków: 1, 2, 3, 4.