WŁOCHY: II Narodowa Konferencja Archiwów

W dniach 19- 21 listopada 2009 w Bolonii odbyła się Druga Narodowa Konferencja Archiwów włoskich pod hasłem „fare sistema”- Stworzyć system. Pierwsza konferencja odbyła sie przed dziesięciu laty.W tym czasie pojawiły się przed archiwistyką nowe wyzwania, choć wiele z poruszanych przed dziesięciu laty problemów zachowało nadal swoją aktualność. Jednym z istotnych wyzwań jest sygnalizowana przez wiele podmiotów publicznych i prywatnych zarządzających archiwami propozycja opracowania wspólnego programu działań mającego na celu racjonalizację zarządzania i korzystania publicznego z narodowego zasobu archiwalnego. Pod tym kątem opracowano program naukowy konferencji.

Zaprezentowano wersję roboczą Portale del Sistema Archivistico Nazionale (Portal Narodowego Systemu Archiwistycznego)

 

Prace konferencji odbywały sie w następujących grupach tematycznych:
– utworzenie pól archiwalnych, obszarów działania podzielonych pomiędzy podmioty terytorialne i podległe im jednostki prywatne
– zdefiniowanie nowej strategii dla siedzib archiwów.
– ochrona i postepowanie z bazami danych genealogicznych Włochów wytwarzanych w urzędach stanu cywilnego
– budowa sieci archiwów przedsiębiorstw zajmujacych sie modą i architekturą. Zajmowały sie tymi zgadnieniami dwie grupy robocze. Pierwsza obejmująca zagadnienia mody była kontynuacją projektu „Archiwa mody 900 stulecia” (Archivi della Moda del ‘900”). Druga grupa podejmujaca zagadnienia archiwów architektów i architektury pracowała bazując na przykładach bardzo dobrze funkcjonujących prywatnych podmiotów gromadzących i przechowujących ten typ dokumentów archiwalnych
– kształcenie i ewentualnie nowa organizacja szkół archiwistyki. Zagadnienie kształcenia archiwistów znajduje się stale w centrum dyskusji włoskiego środowiska archiwalnego. Pozostaje otwartym pytanie czy obecny system jest w stanie sprostać wyzwaniom nowoczesnej archiwistyki.
– konserwacja i używanie pamięci cyfrowej- standaryzacja
– zespoły archiwalne i badania historyczne
Każdemu z tematów towarzyszya odpowiednia grupa robcza i okrągły stół.
Wykaz grup roboczych i dokumentów do dyskusji dostępny jest w języku włoskim.

 

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Strona konferencji w jzyku włoskim.

Dodaj komentarz