NORWEGIA: Arkivportalen- nowe narzędzie dla badaczy

Dzięki współpracy kilku organizacji i fundacji uruchomiono w Norwegii projekt o nazwie „Portal Archiwalny” (Arkivportalen) będący rodzajem wyszukiwarki pozwalającej docierac do zasobów archiwalnych ponad 70 instytucji. Autorem projektu jest Fundacja Asta (Stiftelsen Asta)będąca z założenia platformą współpracy archiwów lokalnych i prywatnych z archiwami państwowymi. Do projektu włączyły sie także archiwa państwowe, archiwa samorządowe współpracujęce w ramach Platformy Lokalnych i Prywatnych Archiwów (LLP- Landslaget for lokal- og privatarkiv) oraz Państwowe Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów (ABM- Stanens senter for arkiv, bibliotek og museum). Zadaniem portalu jest ułatwienie docierania do informacji, w normalny sposób rozproszonych na różnych poziomach i w różnych instytucjach. Portal jest częścią wyszukiwarki ABM wchodzącej w skład europejskiej sieci Europeana.

Arkivportalen

Na podstawie Arkivverket i Arkivportalen
opracował Adam Baniecki
AP Lubań