Sławomir Filipowicz, Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Stan prawny i oczekiwania.

Sławomir Filipowicz, Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Stan prawny i oczekiwania.
Tekst PDF