NIEMCY: Skandale – dozwolone do lat 21.

Obok niego nikt nie przejdzie obojętnie. Wywołuje dużo emocji, pobudza nawet najbardziej senne miasteczka, wokół niego kumuluje się zainteresowanie społeczne, absolutna gwiazda wszelkich newsów – skandal. Zawsze wiąże się z naruszeniem pewnych granic i norm obyczajowych lub społecznych, no i dodatkowo musi być „efektowny”. Dzieje ludzkości są pełne skandali i afer,a niektóre z nich nawet zmieniały bieg historii. Współcześnie, ze skandali żyją całe korporacje medialne prześcigające się w ich węszeniu, niekiedy nawet kreowaniu, aby z samego rana dostarczyć żądnej, tego typu newsów, ludzkości. Jakkolwiek krytycznie nie ocenialibyśmy tego zjawiska, skandale i afery zawsze przyciągały uwagę współczesnych. Dla badaczy historii oraz osób-z obowiązku lub przyjemności-poznających historię stanowiły łatwe do zapamiętania i charakterystyczne jej elementy. Nie należy jednak traktować tego typu wydarzeń tylko jako ozdobniki, czy ciekawostki, ale ważne uzupełnienie poważnych zagadnień historycznych –całkiem poważnie można przecież rozpatrywać np. wpływ afery naszyjnikowej na wybuch rewolucji francuskiej.


Kolegium ds Spraw Konkursów Historycznych przy prezydencie Niemiec Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten (GWBP) wspólnie z Körber-Stiftung- w niewątpliwie atrakcyjnej tematyce – dostrzegło również walor poznaczy i edukacyjny dla młodzieży. Dlaczego nie? Ogłoszony został bowiem konkurs zatytułowany: „Zgorszenie, sensacja, potępienie: skandale w historii” (Ärgernis, Aufsehen, Empörung: Skandale in der Geschichtena) dla młodzieży do 21 roku życia. Prace konkursowe dotyczyć mają właśnie tego typu wydarzeń, mających miejsce w przeszłości w regionie zamieszkiwania autorów. Opierać się mają o źródła archiwalne, materiały prasowe, wywiady z ewentualnymi świadkami i innymi dostępnymi materiałami lub eksponatami.
Prace konkursowe mają być przygotowywane pod kierunkiem nauczycieli lub opiekunów. Poza imponująca kwotą przeznaczoną na nagrody dla zwycięzców konkursu o łącznej wartości o 250 tys. Euro., uwagę zwraca profesjonalne przygotowanie konkursu, co warto wykorzystać we własnej praktyce. Jego uczestnicy – ponad 5 tysięcy uczniów i ich opiekunów- nie zostali zostawieni samym sobie. Fundacja Körbera zapewniła pomoc metodyczną poprzez przygotowanie materiałów pomocniczych- opisy 10 „ciekawych” skandali na przestrzeni wieków od XVII do XX- warsztaty zarówno dla uczniów jak i nauczycieli przygotowujące do podjęcia prac badawczych nad tematem, różnego rodzaju materiały pomocnicze i wskazówki, łącznie np. z wykazem literatury do tematu.
GWBP powstało 1973 roku z inicjatywy prezydenta Niemiec Gustava Heinemann (1964-1974), przy współudziale Fundacji Körbera. Od tego czasu, w konkursach badawczych wzięło udział ponad 120 tys osób, które realizowało 25 tys. projektów. Rangę konkursu podkreśla fakt, iż ogłosił go nowo mianowany prezydent Niemiec Christian Wulff.
Jak widać w Niemczech nie ma obaw przed realizacją odważnych tematów, nawet przez ludzi młodych, którzy mądrze poprowadzeni przez przewodników, będą mogli zobaczyć w skandalu coś więcej niż tanią sensację.

Jolanta Leśniewska
AP Kutno

Na podstawie: Augias Net i Köber Stiftung