WŁOCHY: Wszyscy do klasy! Wystawa dokumentacji szkolnej w Perugi.

Archiwum Pastwowe w Perugi (Archivio di Stati di Perugia) włączyło sie w realizację projektu „Hermes” Zorganizowano wystawę oraz dwudniowe seminarium zatytułowane: „Wszyscy do klasy! Szkoła w Umbrii od zjednoczenia do dziś”. Archiwa szkolne, jak podkreślają umbryjscy archiwiści, mają niebagatelne znaczenie dla historii dydaktyki. Prezentowane tytuły referatów, obok wystąpień o charakterze ogólnym, przywołują przykłady wykorzystania szkolnych archiwaliów dla określonych celów badawczych. Odwołują się do specyfiki archiwów szkolnych, np dzienników lekcyjnych czy materiałów o charakterze personalnym, ukazujących bogactwo zawartych w nich informacji. Seminarium odbędzie się w auli Liceum klasycznego „A.Mariotti” w Perugi.

Projekt „Hermes” jest realizowany przez 7 szkół średnich w Prowincji Umbria, szkół posiadających historyczny zasób archiwalny. Koordynowany jest przez archiwum państwowe, nadintendentutrę archiwalną i uniwersytet w Perugi. Zadaniem finalnym jest ocena archiwów szkolnych i sposobów zarządzania nimi oraz pełna inwentaryzacja zasobów szkół, tak aby mogła powstać baza źródłowa do badan nad dziejami dydaktyki prowincji. Projekt wpisuje się w „Europejskie dni dziedzictwa 2010”

Program seminarium w języku włoskim

Na podstawie. Liceo Ginnasio „A. Mariotti„,
Archivio di Stato di Perugia , Direzione Generale degli Archivii di Stato

oprac. Adam Baniecki