WŁOCHY: „Dziś mówimy o archiwach- Archiwiści w przedsiębiorstwie”

W dniu 26 listopada 2010r. w Turynie odbyło się seminarium zorganizowane przez Narodowe Stowarzyszenie Archiwistów Włoskich sekcji Valle d’Aosta pt: Dziś mówimy o archiwach. Spotkania na temat zawodu i wyobrażenia o zawodzie archiwisty. Archiwiści w przedsiębiorstwach.”

Rozmiar organizacyjny i logistyczny problemów związanych z zarządzaniem archiwami w przedsiębiorstwach stawia olbrzymie wyzwania: rozwiązanie ich może zadecydować  sprawności firmy. W tym kontekście jest ważnym stworzenie klimatu dialogu pomiędzy specjalistami od zarządzania dokumentacją a światem przedsiębiorstwa.

Mówi się o „archiwum produktu”, które jest sercem historycznego archiwum przedsiębiorstwa. Na archiwum produktu składa się dokumentacja świadcząca o działalności przedsiębiorstwa, a nade wszystko o wytwarzanym przez nie produkcie. Przedmiotem zainteresowania archiwistów jest proces od momentu wytworzenia dokumentów aż do chwili gdy archiwalia trafiają do archiwum historycznego firmy. Szczególny akcentem jest położony na wymagania sprawności operacyjnej, ochronę prawą, ochronę wiedzy i zabezpieczenie „pamięci” firmy.

W trakcie seminarium poruszono siedem zagadnień będących przedmiotem wykładów:

1. Archiwa produktu, zagadnienie omówione przez Antonellę Bilotto, dyrektora Centrum Kultury Przedsiębiorstw w Mediolanie, która zasygnalizowała zagadnienia miejsca archiwum w przedsiębiorstwie. Zwróciła uwagę na proces w wyniku którego, archiwum zakładowe przekształca się w muzeum przedsiębiorstwa. Jak wygląda ten proces w sektorze, który nie jest zobligowany do prowadzenia archiwów zakładowych.

2. Elena Colombini z archiwum historycznego „Antonella Bechi Piaggio” ukazała 125 letnia historię przedsiębiorstwa, którego archiwum historyczne jest instrumentem istotnym we współczesnych zewnętrznych relacja firmy.

3. Roberto Pozzi,  „Kiedy archiwum przechowuje tkaniny, odzież i metki”, o ewolucji w modzie na przykładzie przedsiębiorstwa Lanifico F Ili Cerutti, które od 1881r. produkuje odzież. Jest to typowe archiwum produktu w oparciu o które można śledzić zmiany w stylach mody.

4. Strade di carta, mapy dróg, czyli omówienie archiwum Towarzystwa Autostrad (Societa Autostradale)- Andrea Calzoni.

5. W stronę delikatnej pamięci- blok zagadnień obejmujących problematykę zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwach. Stan archiwów zakładowych jest w nich bardzo różny, tak jak bardzo różnorodni są ich twórcy. Jakie zatem są obecnie w tym zakresie tendencje, jakie możliwe scenariusze dla przyszłości wiedzy o historii przedsiębiorstw. -Gianluca Perondi

6. Wielka historia przemysłu, czyli spuścizna Fundacji Pirelli, przedsiębiorstwa, którego narodowa historia stała się udziałem całego świata.- Chiara Guzzi

7. Informacja jako środek zarządzania. System zarządzania dokumentami wielkiego banku na przykładzie Banku Sanpaulo. Omówiono narzędzia selekcji dokumentacjo- massimario (odpowiednik polskiego RWA) i jego funkcjonowanie w rzeczywistości przedsiębiorstwa wytwarzającego 1500 grup rzeczowych akt (tipologia) i zarządzającego zasobem archiwalnym liczącym ponad 6 milionów jednostek archiwalnych.- Augusto Cherchi.

Niezwykle interesującym jest posługiwanie się przez archiwistykę włoską pojęciem „archiwum produktu”. Stawia ono, jak się zdaje, właściwy akcent w ocenie dokumentacji wytwarzanej przez przedsiębiorstwa wytwarzające nie tylko dobra materialne ale także inne, jak na przykład produkty bankowe czy ubezpieczeniowe.

Na podstawie: ANAI
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań