NIEMCY: Stacja Stadtarchiv Stuttgart

Skończył się czas prowizorki dla archiwum miejskiego w Stuttgarcie (Stadtarchiv Stuttgart). Dotychczas rozproszone w kilku punktach miasta archiwum z początkiem nowego roku zyskało nową, okazałą siedzibę o niebanalnych rozwiązania architektonicznych. Dla potrzeb archiwum zaadaptowano kompleks budynków w dzielnicy przemysłowej miasta, byłego kantoru i magazynów należących do Zrzeszenia Kupców Kolonialnych Wirtembergii. Budynki zaprojektowane przez Alberta Schibera w 1921 roku, niegdyś służące celom handlowym ze względu na walory architektoniczne, po latach stały się obiektami uznanymi za dziedzictwo kulturowe miasta i włączone pod ochronę konserwatorską. Są one przykładem stuttgarckiej szkoły architektonicznej firmowanej przez Teodora Fischera. Dlatego też adaptację budynków wykonano z dużą dbałością o detale architektoniczne w taki sposób, aby możliwie najwięcej zachować pierwotnego charakteru obiektu. Zachowano oryginalne otwory okienne z metalowymi szprosami, główną klatkę schodową i lukarny na dachu. Ponieważ budynki znajdowały się terenach dawnego składu towarowego, do których poprowadzona była kolej, to architekci pozostawili oryginalne rozwiązanie z szynami i rampą kolejową wewnątrz, gdzie umiejscowiona jest część publiczna archiwum. Ciekawym rozwianiem jest umieszczenie 5 specjalnych stanowisk określonych jako „Arbeitszellen” bezpośrednio na torach dla użytkowników nagrań, filmów i zbiorów fotograficznych. Rezerwacja miejsc obowiązkowa. W założeniu architektonicznym ma to nawiązywać do wagonów na torach kolejowych. Ta pozostałość nadaje dwupoziomowej pracowni naukowej, w której jest również przeszklona nowoczesna winda, niepowtarzalną atmosferę, łączy funkcjonalność z transparentnością. W pracowni naukowej dostępne są 33 miejsca dla użytkowników, a ponadto 4 miejsca komputerowe, i 3 przy mikrofilmach.


Foto: Landeshauptstadt Stuttgart

Nad pracownią znajduje się podręczna biblioteka na 370 m ² z księgozbiorem liczącym ponad 2 000 tomów.Ze względów konserwatorskich zrezygnowano z zewnętrznej izolacji budynku, ale z zamian zastosowano nowatorskie rozwiązania z zakresu utrzymania stałej temperatury i wilgotności w magazynach przy zastosowaniu technologii „Eisspeichers”, która redukuje emisję CO2 o 25 % i zużycie energii. Ogólnie jest to system połączonych ze sobą baterii słonecznych na dachu i zakopanego pod ziemią zbiornika z wodą, pozwalający na korzystanie z ciepła lub zimna w zależności od potrzeb.

Inwestycja kosztowała ponad 20 mln euro, ale burmistrz Stuttgartu dr Wolfgang Schuster jest dumny z zakończenia tej inwestycji zwłaszcza, że w czasach kryzysu jaki ogarnął świat wiele instytucji kultury ulega likwidacji lub ograniczeniom. Pamięć, historia miasta, korzenie, dziedzictwo kulturowe to ważna – zdaniem burmistrza-inwestycja w przyszłość. W podobnym duchu wypowiada się dyrektor archiwum Roland Muller. Od 22 do 24 stycznia udostępniono – małym i dużym mieszkańcom miasta – nową siedzibę archiwum do zwiedzania, z możliwością zajrzenia za kulisy tej instytucji. Była wystawa Großstadtleben. Ein Bummel durch das Archiv und seine Bestände”, można było także skorzystać z możliwości badawczych oferowanych w nowoczesnej pracowni naukowej. Dla dzieci przygotowano quizy i zabawy związane z historią miasta.
Archiwum miejskie w Stuttgarcie ma wiele do zaoferowania swoim użytkownikom nie tylko ze względu na bogaty zasób, ale również niekonwencjonalne rozwiązania architektoniczne łączące tradycję z nowoczesnością. Jest to przykład oryginalnej adaptacji obiektów przemysłowych dla potrzeb kultury. Archiwum miejskie w Stuttgarcie to drugie, co do wielkości archiwum – po archiwum państwowym Hauptstaatsarchiv Stuttgart – w landzie Badenia –Wirtembergia.

Na podstawie Landeshauptstadt Stuttgart

Jolanta Leśniewska
AP Oddział Kutno