ROSJA: Pierwszy wszechrosyjski kongres nauczycieli historii i nauk społecznych

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 r. w gmachu Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie odbył się pierwszy kongres rosyjskich nauczycieli historii i nauk społecznych. Przybyło na niego ok. 800 nauczycieli ze szkół, kolegiów i wyższych uczelni oraz przedstawicieli władz oświatowych ze wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej. Na kongresie oceniano stan i perspektywy nauczania historii w szkołach, w tym regionalnej w kontekście nauczania historii Rosji, rolę nauczycieli historii w kształtowaniu postawy obywatelskiej młodych ludzi, stan standardów edukacyjnych, opracowanie podręczników szkolnych i wydawnictw elektronicznych na temat historii i nauk społecznych. W sesji plenarnej przemówienie na temat archiwów rosyjskich wygłosił Szef Federalnej Agencji Archiwów A. N. Artizow . Pomocy przy organizacji kongresu udzieliła Komisja przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej dla przeciwdziałania próbom fałszowania historii na szkodę Rosji (utworzona dekretem Nr 549 Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 15 maja 2009 r.).

Więcej: Первый всероссийский съезд учителей истории и обществознания
Документы

oprac. Edyta Łaborewich
AP Legnica