NORWEGIA: Niezwykłe przygotowania do obchodów 200 lecia konstytucji.

W 2014 r. przypadnie dwusetletnia rocznica napisania, w niewielkiej miejscowości Eidsvoll, norweskiej konstytucji. W związku z jubileuszem powstał wspólny projekt archiwów państwowych i norweskiego stowarzyszenia genealogów DIS-Norge, którego celem jest stworzenie strony internetowej zawierającej drzewa genealogiczne potomków 112 reprezentantów opracowujących w 1812 r. w Eidsvoll konstytucję. Badaniami mają być objęte najróżniejsze źródła archiwalne, a w szczególności księgi kościelne, spisy ludności, akta stanu cywilnego i inne źródła. Poszukiwane będą także materiały ikonograficzne.
Ze względu na fakt, że w Norwegii badania genealogiczne cieszą się wielką popularnością, organizatorzy mają nadzieję, na olbrzymie zainteresowanie zaproponowanym tematem. „Odnaleźć potomków ludzi z Eidsvoll będzie, więc bardzo interesującym dla tych, którzy zajmują się rodami i historią, mówi Metce Gunari z DIS-Norge” (tłum. AB). Stowarzyszenie DIS-Norge będzie przydzielać poszczególnych reprezentantów badaczom i ma nadzieję, że każdy ze 112 znajdzie swojego autora.
W Wielki Poniedziałek 1814 r. 112 wybranych spośród reprezentantów urzędników miast, prowincji i jednostek wojskowych zebrało się w Eidsvoll celem stworzenia konstytucji norweskiej.
Kontrowersje wzbudzała rola i pozycja króla w ustroju państwa. Jak na owe czasy Konstytucja była dość radykalna przyznając prawo wyborcze każdemu, kto był właścicielem lub dzierżawcą gruntów lub posiadał odpowiedni majątek w mieście miał prawo wyborcze. Dodatkowym ograniczeniem był wiek powyżej 25 lat oraz warunek zamieszkiwania w kraju od 5 lat.
Celem wspólnego projektu Riksarkivet i DIS-Norge jest odnalezienie informacji o potomkach wszystkich 112 twórców konstytucji i przedstawienia informacji o nich (za zgodą żyjących) w Internecie. W fazie pierwszej mają być przedstawione podstawowe informacje o rodzinie, w fazie drugiej informacje te zostałyby uzupełnione o dokumenty oraz materiał ikonograficzny i filmowy.
Przedsięwzięcie jest formą oddania honoru ludziom, którzy trwale odcisnęli piętno na historii Norwegii. Ukazuje, poprzez dzieje rodzin, związki pokoleniowe umiejscowione w przestrzeni historycznej.

 

Strona projektu Eidsvollsmenn (j. norweski)

Opracował na podstawie Riksarkivet i DIS-Norge
Adam Baniecki

AP/O Lubań