ROSJA: Otwarcie historyczno-dokumentalnej wystawy „Ochrona państwa w Rosji. Historia i nowoczesność. 130 lat „.

22 marca 2012 r. w sali wystawowej Państwowych Archiwów Federalnych w Moskwie (ul. Bolszaja Pirogowskaja 17) odbędzie się otwarcie wystawy „Ochrona państwa w Rosji. Historia i nowoczesność. 130 lat „, zorganizowanej przez: Federalną Agencję Archiwów, Federalną Służbę Ochrony Federacji Rosyjskiej (ФСО) i Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Wystawa a Ochrona pańskwa w Rosji 130 lat.
Fot. Archivy Rossiji

W 1881 r., po śmierci cara Aleksandra II, który zginął w zamachu bombowym, została założona Osobista Ochrona Jego Imperatorskiej Mości – pierwsza w historii Rosji specjalna służba powołana do ochrony najwyższych urzędników państwowych. W czasach sowieckich za ochronę najwyższego kierownictwa państwowego i partyjnego ZSRR odpowiadały specjalne jednostki, których pierwowzorem bywały struktury i służby doby przedrewolucyjnej. Obecnie za ochronę prezydenta Rosji i innych wysokich przedstawicieli państwa odpowiada Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej.

Wystawa z okazji 130-lecia powołania tej formacji ma ukazać szerokiej publiczności mało znane epizody z jej dziejów; pozwoli też spojrzeć z nowej perspektywy na znane wydarzenia historyczne.
Wystawa składa się z trzech części: okres przed rewolucją październikową, okres sowiecki i czasy współczesne, a prezentowane na niej będą unikatowe fotografie, przedmioty i dokumenty archiwalne obrazujące pochodzenie, tworzenie i rozwój służb ochrony państwa w Rosji i ilustrujące działania poszczególnych jednostek, jak m.in. Komendantury Moskiewskiego Kremla, Garażu Specjalnego Przeznaczenia (Гараж особого назначения (ГОН) – flotylla samochodów i specjalnie wyszkolonych kierowców do obsługi dostojników państwowych i gości zagranicznych), Pułku Prezydenckiego, jednostek specjalnej łączności. Wiele z dokumentów i eksponatów zostanie pokazanych po raz pierwszy, jak np. oryginalne rysunki projektu maskowania Kremla z 1941 r., telefony specjalnej łączności z lat II wojny światowej, elektroniczna książka telefoniczna należąca do Jurija Andropowa (zm. w 1984 r.). Szczególne miejsce na ekspozycji zajmują unikatowe plany Kremla, rekonstruujące jego wygląd w najbardziej dramatycznych momentach historii narodowej – wojny z Napoleonem w 1812 roku i II wojny światowej. W połączeniu ze współczesnym planem, unaoczniają one zmiany oblicza Kremla – „politycznego i duchowego centrum Rosji” – w trzech epokach (XIX, XX i XXI wieku).
Wystawa czynna od 22 marca do 22 kwietnia 2012 r., codziennie od 12.00 do 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica