CZECHY: Konferencja naukowa poświęcona czasom cesarza Rudolfa II

W dniach 11-13 czerwca 2012 r. w Kutnej Horze (Czechy), w pomieszczeniach tamtejszej Galerii Województwa Środkowoczeskiego (dawna siedziba kolegium jezuickiego), odbyła się interesująca interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Rudolfińska Kutna Hora”, której jednym z organizatorów było Powiatowe Archiwum Państwowe w Kutnej Horze (Státní okresní archiv Kutná Hora).
Konferencję zorganizowano z okazji 400-setnej rocznicy śmierci cesarza Rudolfa II (ur. 1552, zm. 1612), rządzącego cesarstwem austriackim w latach 1576-1611, znanego z zamiłowania do wiedzy tajemnej, ale i wielkiego mecenasa sztuki oraz nauki, który związany był bardzo z czeska Pragą, gdzie zresztą został pochowany.

 

 

Zgodnie z programem Konferencję otworzył Petr Vorel – rektor Uniwersytetu w Pardubicach, wykładem zatytułowanym „Europa, państwo czeskie i Kutna Hora w czasach Rudolfa”. Pozostałe referaty zostały zaprezentowane w kilku blokach tematycznych, jak: kultura mieszczańska, kultura muzyczna, szkolnictwo i kościół, nauka i literatura, przedstawiane często na tle europejskim. Wśród referujących znaleźli się też archiwiści, jak Jana Vaněčková z Powiatowego Archiwum Państwowego w Kutnej Horze, omawiająca mecenat kutnohorskiego mieszczanina Zygmunta Kozla z Rýzntálu. Bardzo wiele referatów poświęconych było życiu muzycznemu w Kutnej Horze i Europie Środkowej za czasów Rudolfa II. Konferencją wzbogacił i uświetnił koncert pt. „Muzyka dla cesarstwa habsburskiego”, w wykonaniu zespołu wokalnego muzyki dawnej „Cinquecento”, który odbył się w miejscowym kościele św. Jakuba.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia, eksponowanej w Kutnej Horze, wystawy pt. „Europa Jagiellońska”, dla potrzeb której miejscowe archiwum państwowe udostępniło część swoich zbiorów, jak dokument o wyborze Władysława Jagiellończyka na czeskiego króla w 1471 r., czy rejestr długów królewskich z lat 1472-1482.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Więcej w języku czeskim Konference Rudolfinská Kutná Hora